Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Refundacja wynagrodzeń w białostockim Centrum

Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

O refundację tych kosztów może ubiegać się pracodawca, który spełnia wymagania zawodowe i pedagogiczne określone w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

Pracodawca może ubiegać się o refundację w OHP osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej czy upoważnionego biura rachunkowego.

Pracodawcy zrzeszeni w cechu rzemiosł mogą korzystać z pomocy pracowników tych instytucji.

Cech Rzemiosł Różnych jest stowarzyszeniem zrzeszającym zakłady rzemieślnicze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa różnych branż z obszaru swego działania.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku jako jednostka OHP realizująca zadania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych  współpracuje z cechami z Białegostoku, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Moniek, Siemiatycz i Sokółki.

Pracownicy tych cechów są w stałym kontakcie ze specjalistą do spraw refundacji Centrum w sprawach związanych z zawieraniem nowych umów o refundację, składaniem wniosków o dokonanie refundacji oraz wszelkich sprawach dotyczących realizowania umów o pracę w ramach przygotowania zawodowego.

 

Autor tekstu: Agata Sawicka – st. specjalista ds. refundacji CEiPM w Białymstoku

Autor zdjęcia: Małgorzata Neczyperowicz - doradca zawodowy MCIZ w Białymstoku

 

Zdjęcie nr 1: Pracownik Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku podczas składania wniosków pracodawców o refundację w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron