Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rekrutacja do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" w Białymstoku

CEiPM w Białymstoku zaprasza do kontaktu osoby zainteresowane podjęciem szkolenia i stażu w ramach projektu.

 

Udział w rekrutacji mogą wziąć osoby w wieku 18-24 lata z grupy NEET, czyli:

  • osoby niezatrudnione,

  • osoby niekształcące się,

  • osoby nieszkolące się.

 

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w :

  • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,

  • kursach zawodowych,

  • warsztatach z kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika połączonych z usługą stylisty, przeprowadzeniem metamorfozy i zakupem strojów,

  • indywidualnym pośrednictwie pracy,

  • stażach zawodowych.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Więcej informacji:

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Telefon: 85 652 34 98

e-mail: ceipm.bialystok@ohp.pl

 

Zapraszamy!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron