Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rekrutacja do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia- YEI" w Bydgoszczy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy informuje o rozpoczęciu rekrutacji do II tury projektu "Od szkolenia do zatrudnienia- YEI".

 

Udział w rekrutacji mogą wziąć osoby w wieku 18-24 lata z grupy NEET, czyli:

 • osoby niezatrudnione,

 • osoby niekształcące się,

 • osoby nieszkolące się.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.


W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,

 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,

 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy),

 • warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,

 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),

 • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

 

Więcej informacji:

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

 • tel.: 52 345 05 33,

 • tel.: 52 346 04 64,

 • e-mail: ceipm.bydgoszcz@ohp.pl oraz

 • osobiście w siedzibie jednostki Bydgoszcz ul. Glinki 140. Dojazd autobusem linii nr 56 i 68

 

Zapraszamy!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron