Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rekrutacja do projektu „ Odpowiedzialni za przyszłość”

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu „Odpowiedzialni za przyszłość”.

Projekt realizuje Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”.

3 listopada odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do projektu 40 - osobową grupę młodzieży w wieku 18-25 lat, która nie jest zatrudniona oraz nie posiada lub posiada niedostosowane do potrzeb rynku pracy kwalifikacje zawodowe. Młodzi ludzie zostali poinformowani o warunkach, jakie należy spełnić, aby przystąpić do projektu oraz jakie korzyści płyną z uczestnictwa w nim: możliwość wsparcia zawodowego poprzez różnego rodzaju kursy zawodowe, kurs na prawo jazdy oraz 3 miesięczny płatny staż zawodowy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autor tekstu: Walentyna Turowska - specjalista ds. programów w CEiPM w Rzeszowie

Autor zdjęcia: Kinga Warchoł - doradca zawodowy w CEiPM Rzeszów

 

Zdjęcie nr 1:  Obrady komisji rekrutacyjnej w CEiPM Rzeszów

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron