Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rekrutacja uczestników na kurs „Kelner-barman z modułem carvingu”

W Hufcu Pracy w Białymstoku, odbyło się spotkanie rekrutacyjne z potencjalnymi uczestnikami kursu zawodowego „Kelner-barman z modułem carvingu”.

Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodził doradca zawody, specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz specjalista ds. programów, przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne wśród osób zainteresowanych udziałem w kursie zawodowym.

Kurs zawodowy „Kelner-barman z modułem carvingu” adresowany jest w szczególności do pełnoletnich uczestników i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy. Jego realizacja ma pomóc młodym ludziom nabyć oraz rozszerzyć kwalifikacje zawodowe odpowiadające realiom dzisiejszego rynku pracy, a w końcowym efekcie przyczynić się do znalezienia zatrudnienia.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość poznać zagadnienia z zakresu higieny na stanowisku pracy kelnera-barmana, organizacji i wyposażenia baru, przygotowania sali konsumpcyjnej i obsługi gości, technik nakrywania oraz dekorowania stołów czy też zasad i styli carvingu.

Ponadto w trakcie trwania zajęć młodzież zostanie ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków, uzyska dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia oraz wyżywienie. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności.

 

Autor: Joanna M. Poskrobko – spec.ds. rozwoju zawodowego

Autor zdjęcia: Katarzyna Kruszewska – wychowawca Hufca Pracy w Białymstoku

Kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej na kurs zawodowy


Widok zawartości stron Widok zawartości stron