Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Relaksacje w ramach programu „POST-KORONA”.

Uczestnicy Hufca Pracy w Augustowie wzięli udział w warsztatach zrealizowanym w ramach Programu Edukacyjno-Profilaktycznego „POST KORONA”,

Spotkanie było odzewem, a jednocześnie środkiem zaradczym na skutki utrzymującej się izolacji spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2.

W obecnej sytuacji potrzebujemy nabycia nowych kompetencji konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także frustracją odczuwaną w związku z przedłużającym się okresem lock downu, który wprowadza wśród młodzieży stan przygnębienia oraz dezorientacji. Generuje to coraz więcej stresu, a wirtualny świat, który daje nam namiastkę życia towarzyskiego, pochłania młodych ludzi bez reszty.

Program „POST- KORONA” pozwala poznać różne techniki osiągania stanu relaksu i ich doświadczyć podczas cyklicznych spotkań.

Uczestnicy Hufca Pracy w Augustowie, podczas zorganizowanych w ramach programu warsztatów, poznali progresywną relaksację Jacobsona oraz trening autogenny Schultza, który zamierzają praktykować również w swoich domach.

Spotkanie z młodzieżą było dobrą okazją na „oderwanie się” młodzieży od komputera, wymianę doświadczeń oraz konstruktywne radzenie sobie z negatywnymi skutkami pandemii, ponieważ jak się okazało młodzież dostrzega również plusy tej sytuacji.

Po przeprowadzonych zajęciach młodzież wyraziła chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.

Zajęcia prowadziła wychowawczyni Hufca Katarzyna Maciejewska-Cieciuch.

 

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Maciejewska-Cieciuch - Młodszy Wychowawca Hufca Pracy 10-6 w Augustowie.

 

Zdjęcie nr 1-7: Uczestnicy Hufca Pracy 10-6 w Augustowie w trakcie zajęć realizowanych w ramach programu POST-KORONA

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron