Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rozpoczęcie kursu Operatora wózków jezdniowych dla Przemkowa

W dniu 28.11.2022r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy przy współpracy z Hufcem Pracy w Przemkowie rozpoczęło szkolenie zawodowe dla uczestników i absolwentów Hufca Pracy w Przemkowie pn. „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z bezpiecznym użytkowaniem butli – II WJO”.

W kursie zawodowym biorą udział uczestnicy III klasy oraz absolwenci, dla których umiejętności w zakresie przewidzianym dla danego zawodu zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego i są niezbędne dla dalszego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego każdego uczestnika.

Szkolenie prowadzą trenerzy z Centrum Rozwoju Kompetencji w Pleszewie, gdzie wykładowcy mają za zadanie teoretycznie i praktycznie przygotować słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Kurs Operator wózka jezdniowego daje możliwość podniesienia młodym osobom kwalifikacji zawodowych, a także podjęcia pracy.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego uczestnicy będą zdawać egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu już 5.12.2022r., gdzie po zdanym egzaminie otrzymają zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie obsługi wózków jezdniowych.

          

Autor tekstu: Agata Kołba – specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Legnicy

Autor zdjęcia: Aneta Maszczak – komendant HP Przemków

 

Zdjęcie nr 1: Uczestnicy kursu podczas zajęć teoretycznych


Widok zawartości stron Widok zawartości stron