Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rozwój kompetencji cyfrowych wśród młodzieży OHP

Zespół ds. programów międzynarodowych z Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy z ogromną przyjemnością informuje, iż projekt aplikowany do Narodowego Banku Polskiego, otrzymał dofinansowanie.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 r.
Założeniem przedkładanego projektu jest wzrost świadomości zapobiegania wykluczeniu finansowemu wśród 20 wychowanków OHP z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie, w wieku 15-20 lat, poprzez zwiększenie ich kompetencji cyfrowych.
Projekt będzie realizowany w kilku etapach:
1.    W pierwszym etapie przeprowadzone zostaną warsztaty, które mają pomóc we wzmocnieniu samooceny uczestników projektu poprzez sprawniejsze korzystanie z aplikacji komputerowych.
2.    W drugim etapie odbędą się warsztaty z bankowości internetowej prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Wydziału ds. Walki z Cyberprzestępczością. Zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zagrożeń i bezpiecznego korzystania z usług bankowych.
3.    W kolejnym etapie młodzież zostanie przygotowana przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy do właściwego funkcjonowania w nieustannie zmieniających się warunkach rynku pracy.
Projekt ma za zadanie wykształcić wśród młodzieży, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych, celem uczenia się, pracy i udziału w życiu społecznym.
Uczestnicy po pozytywnym i czynnym przejściu przez wszystkie etapy realizacji projektu i samodzielnemu wykonaniu pracy reklamowej OSiW w Tczewie w postaci prospektu, składanki formatu A4 otrzymają nagrody (bony do empiku) w wysokości  – 550 zł, 450 zł, 350 zł, a pozostali bony o nominale 200 zł.

Autor tekstu i  zdjęcia: Alicja Otto – p.o. Kierownika Zespołu ds. projektów międzynarodowych / Marta Rychel – specjalista ds. projektów międzynarodowych

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron