Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rusza rekrutacja do projektu „Kierunek SUKCES”

Celem głównym projektu jest udzielenie wsparcia, 133 młodym osobom w wieku 15-17 i 18-25 lat, prowadzącego do nabycia kwalifikacji lub kompetencji ważnych na rynku pracy.

Udział w projekcie ma poprawić perspektywy młodego człowieka na rynku pracy. Okres trwania projektu: od 3.01.2024 r. do 31.07.2025 r..

Wsparcie będzie prowadzone na terenie całego województwa pomorskiego - zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich.

I Grupa w wieku 15-17 lat zakwalifikowana do udziału w projekcie to pracownicy młodociani, podopieczni PWK OHP, którzy w momencie przystąpienia do projektu znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

II Grupę stanowić będą osoby w wieku 18-25 lat, którzy w danym roku szkolnym kończą naukę w OHP (uczestnicy OHP i absolwenci OHP), którzy wymagają wsparcia w postaci uzyskania dodatkowych kwalifikacji bądź czasami i przekwalifikowania się w zależności od tendencji panujących na rynku pracy.

Działania realizowane w projekcie dla Grupy I:

 • Wsparcie opiekuńczo-wychowawcze. 
 • Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego.
 • Warsztaty w zakresie umiejętności i kompetencji potrzebnych do wykonywania danego zawodu (ESCO).
 • Szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych.
 • Stypendium szkoleniowe dla uczestników. 
 • Dofinansowanie kosztów dojazdów uczestników na zajęcia w ciągu całego projektu.
 • Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Działania realizowane w projekcie dla Grupy II:

 • Wsparcie opiekuńczo-wychowawcze. 
 • Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego.
 • Kursy zawodowe.
 • Szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych.
 • Stypendium szkoleniowe dla uczestników. 
 • Dofinansowanie kosztów dojazdów uczestników na zajęcia w ciągu całego projektu.
 • Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

 

Autor tekstu: Alicja Otto – p.o. Kierownika Zespołu ds. programów międzynarodowych, Marta Rychel – Starszy specjalista ds. programów międzynarodowych

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron