Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rynek pracy - co was czeka

Rok szkolny 2020/2021 należał do najtrudniejszego w edukacji naszych uczestników. Zdalne nauczanie, przerywana praktyczna nauka zawodu i związany z tym brak kontaktu z rówieśnikami, zapewne będą miały ogromny wpływ na ich funkcjonowanie.

Chcąc nadrobić stracony czas pracownice rozwoju zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie, w momencie powrotu uczniów do szkół, starały się spotkać z jak największą ilością uczestników.

Dzięki wychowawcom z 1-7 HP w Dzierżoniowie i 1-33 HP w Bielawie udało się zorganizować kilka grupowych informacji zawodowych. Cała uwaga doradczyń zawodowych i pośrednika pracy skupiła się na klasach III szkoły branżowej, którym starano się przekazać jak najwięcej informacji o rynku pracy.

Omówiono dokumenty aplikacyjne, sposoby poszukiwania pracy i oczekiwania współczesnych pracodawców. Równolegle z uczestnikami klasy ósmej OHP zastanawiano się nad wyborem zawodu i dalszej ścieżki kształcenia.

Pracownice przez cały czas starają się dotrzeć do uczniów klas kończących szkołę podstawową z powiatu dzierżoniowskiego z promocją Ochotniczych Hufców Pracy.
W Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, poprowadzono zajęcia grupowe pod hasłem „Zostań dobrym rzemieślnikiem” w ramach Giełdy Pracy i Edukacji.

Spotkanie dedykowane było potencjalnymuczniom szkoły branżowej prowadzonej przez Cech, w której to pobierają edukację nasi uczestnicy.

Wydaje się, że na ten moment akcja promocyjna prowadzona przez MCK w Dzierżoniowie przynosi rezultaty. 

Do naszej jednostki zgłaszają się już młodzi ludzie w celu odbycia rozmowy doradczej i znalezienia pracodawców, u których mogli by uczyć się zawodu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

Czekamy na Was!

          

Autor tekstu: Joanna Kosowska – doradca zawodowy MCK OHP Dzierżoniów

Autor zdjęć: Paula Florian- Szymańska pośrednik pracy MCKOHP w Dzierżoniowie

 

Zdjęcie nr 1, 2: Uczestnicy klasy III branżowej z 1-33 HP Bielawa oraz uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie podczas spotkania w ramach Giełdy Pracy i Edukacji

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron