Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Uczestnicy 9-9 Hufca Pracy w Krośnie z dodatkowymi kwalifikacjami

8 listopada zakończył się 103 godzinny kurs „Spawacz metodą MAG – 135” zorganizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krośnie.

Kandydaci na kurs rekrutowani byli spośród uczestników klasy III krośnieńskiego 9-9 Hufca Pracy.

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia teoretyczne, natomiast druga to praktyczna nauka technik spawalniczych. Tematyka zajęć obejmowała  wiadomości z zakresu organizacji i technik pracy na stanowisku spawacz MAG - 135, czytanie rysunku technicznego oraz zasady BHP obowiązujące w pracy na tym stanowisku. Po zajęciach z teorii rozpoczęła się nauka praktyczna, czyli ćwiczenia i zajęcia z poznawania materiałów spawalniczych, metod przygotowania materiałów używanych do spawania. Kolejny poziom nauki to spawanie i cięcie elektryczne, poznawanie metod i sposobów oczyszczania materiałów do spawania. Uczestnicy w trakcie zajęć wykonywali próbki poszczególnych metod spawalniczych, które w ostatnim dniu kursu były oceniane przez egzaminatora,

Ostatnim elementem kończącym kurs był egzamin ze zdobytej wiedzy teoretycznej, którego pozytywny wynik nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza. Wszyscy uczestnicy kursu zaliczyli egzaminy z wynikiem pozytywnym  i uzyskali uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu dającego bardzo duże szanse na zatrudnienie. 

 

Autor tekstu i zdjęć: Marek Mrozek - specjalista ds. rozwoju zawodowego w CEiPM w Krośnie

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron