Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Solidarni z Ukrainą

Do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Człuchowie trafiła grupa uchodźców z Ukrainy w liczbie 74 osób.

Przybyli do nas z różnych miejsc objętych działaniami wojennymi takich jak Kijów, Odessa, Kaniów, Czerkasy, Ochtyrka, Fastiw, czy Makarów. Są to miejsca stałego ataku wojennego. Niepełne rodziny, przeważnie matki i dzieci, stanęły na polskiej ziemi nie znając naszej kultury, języka. Zostali brutalnie pozbawieni domów, szkół, oderwani od swoich rodzin, korzeni i świata, który znali i w którym żyli.

Przedstawiona grupa jest bardzo różnorodna, ale łączy ich zagubienie, bezsilność i często bezradność. W naszym Ośrodku otrzymali ciepły posiłek, bezpieczny dach nad głową, ale potrzebne też jest i inne wsparcie – psychologiczne, adaptacyjne i w związku z tym Zespół ds. programów międzynarodowych w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP przy współudziale Komendy Głównej OHP napisał projekt. W ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dnia 4 kwietnia 2022 r. ruszył projekt pt. „Przywróćmy poczucie bezpieczeństwa” adresowany do grupy młodzieży w wieku 15-25 lat i ich opiekunów, którzy w związku z rosyjską inwazją na ich kraj, uciekając z kraju, schronili się w naszym Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Człuchowie.

Zaproponowane w projekcie wsparcie zostało zdiagnozowane podczas rozmowy, wywiadu osobistego z uczestnikami projektu.

 

Grupa określiła obecne potrzeby i tak ustalono, iż oprócz zapewnionych godnych warunków pobytu niezbędne jest:

- wsparcie psychologiczne,

- warsztaty językowe, które odbywać się będą podczas wszystkich zajęć,

- gry edukacyjne, gry integracyjne,

- zajęcia plastyczne i rękodzieła,

- rozgrywki sportowe,

- wyjścia kulturalno-sportowe do kina, na basen, czy do parku linowego,

- wspólne przygotowywanie posiłków.

 

Zaplanowane też są spotkania z policją, podczas których zostaną omówione zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

 

Autor tekstu: Alicja Otto – p.o. Kierownika Zespołu ds. programów międzynarodowych, Marta Rychel – specjalista ds. programów międzynarodowych

Autor zdjęć: Źródło Internetowe

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron