Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkania z absolwentami jednostek opiekuńczo-wychowawczych Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Losy uczestników są istotne dla kadry opiekuńczo-wychowawczej nie tylko w czasie ich nauki, ale i po jej zakończeniu oraz wkroczeniu w samodzielne, dorosłe życie.

Dlatego każdego roku organizowane są spotkania z absolwentami celem podtrzymania kontaktu oraz dzielenia się doświadczeniami. Nasi wychowankowie mogą także korzystać z dalszego wsparcia mentorskiego wychowawców oraz pracowników rozwoju zawodowego.

 

W jednostkach ŚWK OHP Katowice odbywały się spotkania w ramach Klubu Absolwenta w terminach:

17 lutego br. odbyło się spotkanie z absolwentami pszczyńskiego Hufca Pracy. Z sentymentem  wspominaliśmy wydarzenia, które były naszym udziałem – naukę w szkole, praktyki, wspólne wyjazdy, konkursy, odwiedzane miejsca i ludzi, którzy stanęli na naszej drodze. Każdy z naszych absolwentów zachował w pamięci najcenniejsze dla niego wspomnienia z tamtych czasów. Ten wyjątkowy wieczór wspomnień był również okazją do wymiany doświadczeń, opowieści o pasjach i planach - tych prywatnych i zawodowych.                                                                 
Nasi absolwenci kontynuują naukę w liceach ogólnokształcących i szkołach branżowych II stopnia (trzymamy kciuki za tegorocznego maturzystę – Oliwiera). Realizują swoją karierę zawodową na stażach absolwenckich oraz jako pracownicy. Na wyróżnienie zasługuje sylwetka Roksany, absolwentki, która skutecznie realizuje swój plan na życie i nie rezygnuje z realizacji swoich pasji. Roksana będąc uczestniczką hufca ukończyła szkołę branżową I stopnia w zawodzie krawcowa. Już w trakcie nauki interesowała się inną dziedziną zawodową, którą postanowiła dokładniej poznać. Po szkole branżowej ukończyła liceum i obecnie kontynuuje naukę w szkole policealnej ucząc się zawodu masażysty. Jest to zawód, którego wykonywanie  sprawia jej satysfakcję, uczy się go chętnie i ciągle pogłębia swoją wiedzę. Umiejętności krawieckie wykorzystuje zaś w realizacji swoich pasji i zainteresowań jako cosplayerka. Jej najlepszymi cospleyerskimi postaciami była Clara Valac i Iruma-cum. Jest aktywną uczestniczką spotkań miłośników fantastyki takich jak Pyrykon, czy Aicon. Podczas tych spotkań prowadzi prelekcje, np. o znaczeniu kwiatów.                                                                                                                  

Jesteśmy dumni z aktywności naszych absolwentów na rynku pracy oraz z ich dążeń do podniesienia swoich kwalifikacji.

22 lutego br. w jednostce 12-1 Hufca Pracy w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie uczestników z Żanetą - byłą uczennicą gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz uczestniczką OHP w latach 2006-2009. Obecnie Żaneta prowadzi własną działalność gospodarczą - Studio Florystyczne „Lawendowa Chatka” w Siemianowicach Śląskich. Przygotowuje bukiety i kompozycje kwiatowe na każdą okazję.

Na warsztatach, nasi uczestnicy pod czujnym okiem Żanety, przygotowali Palmy Wielkanocne oraz stroiki na konkurs wojewódzki OHP. Młodzież chętnie brała udział w zajęciach, przyglądała się z zaciekawieniem wszystkim propozycjom i interesującym rozwiązaniom zastosowania materiałów florystycznych, tak aby powstały wspaniałe wytwory artystyczne.

W dniu 22 marca br. w siedzibie hufca 12-3 HP w Tychach odbyło się spotkanie z absolwentami, którzy mimo licznych obowiązków znaleźli czas, by nas odwiedzić. Podczas poczęstunku chętnie i z sentymentem wspominali lata spędzone w hufcu. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze. Było gwarno i wesoło dzięki obecności dwóch maluchów naszych absolwentek.

 

Z wielkim zainteresowaniem poznawaliśmy losy naszych byłych już uczestników, którzy zaczęli dorosłe życie i z chęcią dzielili się licznymi opowieściami o swoich sukcesach. Pełnoletni absolwenci dzięki zaangażowaniu kadry wychowawczej i organizacji wizyt studyjnych w zakładach pracy podjęli pracę, część kontynuuje naukę.

Śledząc losy naszych absolwentów na uwagę zasługuje historia Łukasza, który uczęszczał do 3-letniego Gimnazjum dla Dorosłych, ukończył i zdał egzamin z przygotowania zawodowego w zawodzie kucharz. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Żak”, jednocześnie pracując w wyuczonym zawodzie w restauracji „Fantazja” w Tychach, w której dość krótkim czasie został awansowany na szefa kuchni. Jego wielką pasją od dziecka było i jest wędkarstwo, jeszcze będąc uczestnikiem brał udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez OHP. Mimo wielu obowiązków zawodowych i rodzinnych do dziś nie zrezygnował ze swojej pasji, w którą zaangażował swoją rodzinę. Łukasz może poszczycić się licznymi sukcesami w zawodach wędkarstwa - karpiowego, m.in. złowieniem 15 kilogramowego karpia. Uprawia również sporty wyczynowe oraz trójbój. Razem z rodziną wyjeżdża na wycieczki turystyczno- krajoznawcze.

Podzielił się również informacją o zakupie działki budowlanej z myślą o budowie domu rodzinnego. Obecnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Jest zadowolony z życia i własnych wyborów.

 

Dziękujemy za spotkania i życzymy wszystkim naszym absolwentom samych sukcesów w życiu rodzinnym i zawodowym.

 

Autorzy tekstu i zdjęć: Kadra wychowawcza HP Siemianowice Śląskie, HP Tychy, HP Pszczyna

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron