Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkania z doradcą zawodowym w Kolnie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie odbywają się indywidualne spotkania doradcy zawodowego z młodzieżą uczącą się – uczestnikami Hufca Pracy, które mają na celu udzielenia wsparcia w planowaniu ścieżki kariery.

W trakcie spotkań uczestnik korzystający ze wsparcia w formie porady indywidualnej ma możliwość zweryfikowania własnych zasobów oraz deficytów.

Doradca zawodowy zachęca również do analizy własnego systemu wartości, w tym wartości związanych z przyszłą  pracą. Młody człowiek trenuje umiejętności społeczne oraz ustala obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Prowadzący proponuje uczestnikom wykonanie testów predyspozycji zawodowych, Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, a także tworzenie Indywidualnego Planu Działania, co często pomocne jest w wyborzeodpowiedniego kierunku szkolenia oraz planowaniu drogi zawodowej.

 

Autor tekstu: Katarzyna Polkowska-Wilczewska– doradca zawodowy

Autor zdjęcia: Dorota Nicewicz – Komendant HP

 

Zdjęcie nr 1: Zajęcia z uczestnikiem


 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron