Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkanie promocyjno - informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół w Gliwicach - 16.05.2019 r.

12 - 9 Hufiec Pracy w Gliwicach zaprasza na spotkanie promocyjno - informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół, które odbędzie się 16 maja 2019 r.

 

Na spotklaniu zostaną przedstawione informacje o warunkach naboru na nowy rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja podstawowa rozpoczyna się od kwietnia i trwa do 30.09.2019 roku i jest przeprowadzana według ustalonego regulaminu.

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW:

  • ukończone minimum 15 lat życia i nieukończony 18 rok życia;

  • trudna sytuacja spowodowana m.in. niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, trudną sytuacją materialną, pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym, rodzin niepełnych, wielodzietnych czy z symptomami przemocy.

PRZYJMOWANIE MŁODZIEŻY:

Uczestnicy z uwagi na prawny wymóg realizacji obowiązku szkolnego mogą go realizować w formie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych klasa VII i VIII.

Zrekrutowani uczestnicy OHP posiadają status pracownika młodocianego. Zawieranie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywa się w oparciu o obowiązujące zasady, które określa Dział IX Kodeksu Pracy.

 

Termin i miejsce:

16.05.2019 r., godz.: 16:00

Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20 (parter sala nr 6).

 

Więcej informacji:

12 - 9 Hufiec Pracy w Gliwicach, tel.: 32 232 15 95

 

Zapraszamy!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron