Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkanie w 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

W dniu 17 lutego 2021 r. Wojewódzki Komendant Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Anna Staniewicz spotkała się z Dowódcą 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Komandorem Tomaszem Laskowskim.

W spotkaniu wzięli udział różnież Pełnomocnik ds. obronnych i informacji niejawnych Kaja Dyszelewska, Pełnomocnik ds. komunikacji społecznej i promocji Daniel Szymanowski oraz Podpułkownik Piotr Jary i Starszy Sierżant Magdalena Sołtysiak.

Omówiono treść listu intencyjnego, który zostanie podpisany pomiędzy Pomorską Wojewódzką Komendą OHP, a 7 Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Uzgodniono, że współpraca pomiędzy stronami sprzyjać będzie między innymi pomocy udzielanej młodzieży Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie: wychowania i kształcenia poprzez wspieranie postaw proaktywnych i społecznych, przywiązania do wartości, upowszechniania i podtrzymywania tradycji narodowej oraz działalności wolontariackiej.

Wyrażono także chęć współpracy w zakresie przeprowadzania szkoleń z zarządzania kryzysowego dla pracowników Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, będących częścią sektora administracji publicznej, a także innych szkoleń dotyczących Sił Zbrojnych RP dla naszych uczestników.

Bardzo dziękujemy za spotkanie i liczymy na owocną współpracę!

 

Autor tekstu i zdjęć: Daniel Szymanowski - Pełnomocnik ds. komunikacji społecznej i promocji

 

Zdjęcie nr 1: Uczestnicy spotkania

 

Zdjęcia nr 2,3: Nawiązanie wspólpracy

 

 

.

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron