Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkanie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku miało miejsce we wtorek 25 stycznia 2022 roku spotkanie w ramach wnioskowania do Europejskiego Korpusu Solidarności.

Celem tego przedsięwzięcia było umożliwienie uczestnikom OHP zaprezentowania swoich pomysłów na działania związane z wolontariatem.

W inicjatywie, udział wzięli Pan Krzysztof Müller, Specjalista ds. programów oraz Pani Anna Kucharska, Specjalista ds. rozwoju zawodowego. We dwójkę rozmawiali z Oskarem Cymanem, uczestnikiem OHP, który wraz z grupą swoich rówieśników chciałby zrealizować projekt pod sztandarem EKS.

Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach jakie daje wnioskowanie do Korpusu Solidarności, jak również o wpływie jaki może mieć projekt na środowisko lokalne i samych uczestników. Grupa inicjatywna Oskara chce zrealizować działanie związane z promowaniem zdrowego stylu życia oraz aktywnością sportową.

Aplikując we współpracy z CEiPM w Słupsku oraz innymi podmiotami sportowymi funkcjonującymi na terenie miasta Słupska, uczestnicy chcą wykorzystać możliwości promocji zdrowego stylu życia, pozytywnego wpływ sportu na uczenie się i rozwój zawodowy. Podczas dyskusji uczniowie wraz z pracownikami CEiPM ustalili wstępny plan działania, główną tematykę oraz plan projektu i sposób jego realizacji. Zorganizowane spotkanie było również okazją do ustalenia przebiegu kolejnych. Najbliższe z nich zaplanowane jest na początek lutego.

 

Autor artykułu: Krzysztof Müller – specjalista ds. programów

Autor zdjęcia: Anna Kucharska – specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

 

Zdjęcie nr 1: Uczniowie podczas dyskusji o możliwościach projektowych

 

Zdjęcie nr 2: Broszura EKS


Widok zawartości stron Widok zawartości stron