Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkanie z doradcą zawodowym w Łodzierzy

Dnia 11 maja 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy odbyły się grupowe zajęcia informacyjne z zakresu poradnictwa zawodowego dla uczestników 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku.

Zajęcia poprowadziła Wioletta Bohdziewicz, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Słupsku. „Moja wizytówka zawodowa” to temat szkolenia, podczas którego uczestnicy mogli się zmierzyć z dokumentami aplikacyjnymi. Spotkanie miało na celu ukierunkowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania pracy oraz nabycie przez słuchaczy umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych, które odgrywają znaczącą rolę w znalezieniu zatrudnienia. Podczas zajęć młodzi ludzie, pracując indywidualnie i w grupach, mieli możliwość konfrontacji najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu CV. Istotne także było zdefiniowanie, które umiejętności są atutem, jakie kompetencje powinny być szczególnie wypunktowane w dokumentach aplikacyjnych, tak aby kwalifikacje oferenta były atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy. Podczas warsztatów należało zastanowić się, co jest ważniejsze na teraźniejszym rynku pracy: doświadczenie zawodowe, czy może kompetencje miękkie? Przede wszystkim zwrócono uwagę na to, jak bardzo kluczową sprawą jest właściwe skonstruowanie CV, a także listu motywacyjnego, potwierdzającego chęci i motywację kandydata do pracy. Bowiem, jeśli potencjalny pracodawca wymaga dokumentów aplikacyjnych i CV, to z pewnością zależy mu na konkretnym uzasadnieniu, dlaczego właśnie ta osoba spełnia wszystkie wymogi danego stanowiska w firmie i czy warto wtedy zainwestować czas i pieniądze przyszłego pracodawcy na ewentualne przeszkolenie. Szukanie zatrudnienia to złożony proces. Pierwszym krokiem do jego znalezienia jest selekcja dostępnych ofert pracy oraz wybór tych najbardziej interesujących. Następnie należy wysłać swoje zgłoszenie – jego podstawę stanowią dokumenty aplikacyjne, których celem jest przykucie uwagi rekrutera. Zalicza się do nich CV oraz list motywacyjny. Dokumenty aplikacyjne to zasadniczo nasza wizytówka, narzędzie do kreowania własnego wizerunku zawodowego.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem podopiecznych 11-19 Hufca Pracy, a młodzież wyraziła chęć udziału w kolejnych spotkaniach.

 

Autor tekstu: Wioletta Bohdziewicz – doradca zawodowy z MCK Słupsk

Autor zdjęcia: Małgorzata Pakos – wychowawca z 11-19 HP Słupsk

 

Zdjęcie: Spotkanie „Moja wizytówka zawodowa”

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron