Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkanie z Dyrektorem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Łomży

Realizacja zadań związanych z kształceniem zawodowym i współpracą z pracodawcami jest jednym z wiodących działań pracowników kadry wychowawczej oraz rozwoju zawodowego.

W celu pogłębienia współpracy Komendant Hufca Pracy w Łomży Anna Dziemiańczuk wraz z Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży Joanną Filipkowską uczestniczyły w spotkaniu z Elżbietą Markowską Dyrektor Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży.

Na spotkaniu poruszono kwestie zmieniających się uregulowań prawnych związanych z egzaminami zawodowymi uczniów, zakresem współpracy z pracodawcami oraz roli OHP w monitorowaniu przygotowania zawodowego uczniów.

Omówiono także kierunki działań usprawniających wzajemną współpracę pomiędzy OHP a Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży w 2021 r.

 

Autor tekstu: Joanna Filipkowska, Dyrektor CEiPM w Łomży

Autor zdjęć: Pracownik Cechu Rzemieślników i innych Przedsiębiorców w Łomży

 

Zdjęcie nr 1: Dyrektor Cechu Rzemieślników i innych Przedsiębiorców w Łomży Elżbieta Markowska, Komendant HP w Łomży Anna Dziemiańczuk, Dyrektor CEiPM w Łomży Joanna Filipkowska


Widok zawartości stron Widok zawartości stron