Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkanie z Reprezentantem Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości

Wojewódzki Komendant OHP w Białymstoku Katarzyna Ancipiuk spotkała się z Dyrektorem Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku Jackiem Hordejukiem.

W spotkaniu partnerskim wzięła również udział Z-ca Wojewódzkiego Komendanta Anna Zdanowicz oraz kierownik Zespołu kształcenia i wychowania Ewa Kosińska.

Tematem rozmowy były sprawy bieżące związane z podniesieniem jakości współpracy na rzecz młodzieży, głównie w zakresie jej kształcenia zawodowego u lokalnych pracodawców.

Wojewódzka Komendant OHP także pokrótce przybliżyła główne plany działań Ochotniczych Hufców Pracy na Podlasiu w bieżącym roku związane z aktywizacją społeczno – zawodową uczestników OHP.

Podczas spotkania znalazło się też miejsce na omówienie zarysu obszarów wzajemnej współpracy w bieżącym roku. Obydwie instytucje są otwarte na wspieranie młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem kierunków ich kształcenia oraz rozwoju zawodowego.

 

Autor tekstu: E. Dziemianiuk, PWK OHP w Białymstoku

Autor zdjęć: K. Kuźmińska, PWK OHP w Białymstoku

 

Zdjęcie nr 1 -  Uczestnicy spotkania, od prawej: Wojewódzki Komendant OHP w Białymstoku Katarzyna Ancipiuk, z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Anna Zdanowicz, następnie Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku Jacek Hordejuk i kierownik Zespołu kształcenia i wychowania Ewa Kosińska.

 

Zdjęcie nr 2 - Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli obu instytucji


Widok zawartości stron Widok zawartości stron