Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Staże zawodowe w Lipsku

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie, Hufca Pracy w Kolnie i Suwałk od 28 czerwca odbywa staże zawodowe w Niemczech.

Wyjazd zrealizowany został w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe - młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”.

Pierwsze dni pobytu były dla stażystów czasem aklimatyzacji  i przystosowania do nowego otoczenia. Młodzież miała okazję zapoznać się z planem zajęć, mogła obserwować w jaki sposób pracują niemieccy specjaliści i poznać wymagania związane z zadaniami, które zostały dla niej przygotowane. Po obowiązkowym szkoleniu BHP cała grupa mimo zaostrzonych przepisów sanitarnych związanych z COVID rozpoczęła prace zadaniowe.

Młodzi kucharze i budowlańcy pracują pod okiem szkoleniowców mających duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i poznają aspekty pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych, językowych, co pozytywnie wpływa  na kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic międzykulturowych.

Przez kolejne dni uczestnicy projektu będą dalej zdobywali nowe umiejętności zawodowe realizując określone przez instruktorów zadania z zakresu różnych prac, w tym dodatkowych ciekawych zadań.

Przed zajęciami, grupa była pełna obaw, o to czy sobie poradzi. Jak się okazało, wszyscy spisują się dobrze, przełamując bariery i strach przed odpowiedzialnością i nowym wyzwaniem. Staże urozmaicane są bogatym ciekawym programem integracyjno – kulturowym.

 

Autor tekstu: st. wychowawca OSiW OHP w Wasilkowie Barbara Czajkowska

Autorzy zdjęć: Uczestnicy projektu, st. Wychowawca OSiW OHP Barbara Czajkowska

 

Zdjęcie nr 1-4: Budowlańcy w trakcie zajęć

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron