Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Stażyści na mecie

Uczestnicy OHP z Hufca Pracy w Białymstoku biorący udział w projekcie „Zagraniczne staże zawodowe - młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie” promują swój udział w stażach i upowszechniają zdobyte rezultaty.

Staże realizowane były w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu  Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W ramach projektu grupa kucharzy i cukierników po intensywnej nauce języka niemieckiego, miała możliwość podniesienia swoich umiejętności zawodowych na dwutygodniowym stażu w Niemczech. Spotkanie upowszechniająco – promujące projekt  odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku.

Rangę spotkania ze szkolną społecznością podniosła obecność Dyrektor Izabeli Popławskiej oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP Beaty Matyskiel. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się nauczyciele i uczniowie placówki oraz absolwenci, którzy swój staż odbyli w 2020r. Spotkanie prowadziła wojewódzka koordynator projektu Dorota Pikos, zaczynając od  krótkiej prelekcji podsumowującej działania projektowe.

Następnie głos przejęli uczestnicy staży dzieląc się swoimi wrażeniami i posiłkując się samodzielnie przygotowaną  prezentacją. Uczestnicy hufca w swoim wystąpieniu opowiedzieli, jak dużo korzyści dał im udział w projekcie, gdzie obok nauki i pracy był też dobrze zorganizowany czas wolny oraz możliwość poznania rówieśników z innych krajów.

Na zakończenie rozdawane były materiały informacyjno – promocyjne, w tym uczestnicy projektu otrzymali wręczone uroczyście pamiątkowe certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności oraz różne upominki.

Młodzież z hufca swoją postawą i zaangażowaniem w realizację projektu udowodniła, że warto inwestować w siebie, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, zachęcała też innych do samorozwoju i czynnego udziału w projektach a zwłaszcza stażach zawodowych z Erasmus +.

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Kruszewska –wychowawca HP

 

Zdjęcia nr 1- 5: Spotkanie w ZSZ Nr5 w Białymstoku, zakończenie projektu „Zagraniczne staże zawodowe- młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron