Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Suwałki: Tydzień Akcji EU4FairWork

W dniach 20-24 września odbyła się szeroka gama wydarzeń i działań promujących ogólnoeuropejską kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE pod nazwą Week of Action.

 Działania na rzecz podnoszenia świadomości były szczególnie skierowane do młodzieży i studentów.

Asystent EURES z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach wykorzystywała tradycyjne sposoby dotarcia do młodych osób, w tym sesje informacyjne w swoim biurze, w szkołach, ale również niestandardowe metody takie jak np. filmy w mediach społecznościowych.

W piątek 24 września, we współpracy z augustowską policją i Hufcem Pracy z Augustowa, uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacji, mieli okazję usłyszeć o prawach pracowników sezonowych i poznać sieć EURES. Dowiedzieć się więcej, na co zwrócić uwagę wyjeżdżając za granicę do pracy oraz jakie instytucje mogą pomóc w przypadku łamania praw pracowniczych.  Najważniejsze pytania, na które powinien sobie odpowiedzieć każdy pracownik sezonowy zostały obrazowo przedstawione w formie „listy kontrolnej dla pracowników sezonowych”.

Podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków to główne cele kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy, dotyczącej pracy sezonowej w UE/EFTA. Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do końca października 2021 r.

 

Autor tekstu: Urszula Rytwińska-asystent EURES-Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach

Autor zdjęć: Ilona Szamatowicz-pośrednik pracy-Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie

 

Zdjęcie nr 1: Uczestnicy spotkania w Augustowie

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron