Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Suwalscy kucharze i cukiernicy zrekrutowani na staże zagraniczne

W suwalskim Hufcu Pracy odbyło się spotkanie rekrutacyjne dotyczące udziału młodzieży w projekcie ,,Nowe drogi zawodowe na zagranicznym stażu” w ramach Programu Erasmus+ Akcji 1: Mobilność osób uczących się i pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w roku 2023/2024.

Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, co świadczy o dużym zainteresowaniu udziałem w stażu. Przed wyjazdem uczestnicy wezmą udział m.in. w kursie języka niemieckiego.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników stażu poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji oraz nowego doświadczenia warsztatowego za granicą w dziedzinie cukiernictwa i gastronomii potwierdzonych certyfikatem organizacji przyjmującej oraz Europass-Moblility.

W spotkaniu z lokalnym koordynatorem, opiekunem i doradcą zawodowym udział wzięli uczestnicy OHP-uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Wielozawodowej Szkoły Branżowej I stopnia w Suwałkach przygotowujący się do zawodu kucharz i cukiernik. Koordynator projektu wyczerpująco wyjaśniła zebranej młodzieży zasady uczestnictwa w programie, wszystkie kolejne etapy i procedury oraz warunki, które musi spełnić zrekrutowany kandydat.

 

Autorka tekstu i zdjęcia: Gabriela Tomczyk - wychowawca Hufca Pracy w Suwałkach

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron