Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Szkolenie zawodowe "Grafik komputerowy" w CEiPM Gdańsk- zakończone

W dniu 7 maja 2021 r. zakończyło się szkolenie „Kurs grafiki komputerowej” dla uczestników i absolwentów kierunku fotografii z Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku.

Realizatorem szkolenia był Ośrodek Kursów O.K. z siedzibą w Wejherowie.

Podczas 35h szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zasad tworzenia grafik użytkowych, znaczenie, odbiór i dobór kolorów oraz kształtów przy projektowaniu grafiki jak również poznali aplikację do edycji grafiki wektorowej i rastrowej (Adobe Photoshop, Illustrator, podstawy HTML).

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy potrafią poznać, określić i omówić potrzeby, dla których powstaje dana grafika, zaplanować proces powstawania grafiki użytkowej od określenia celu przez projekt po weryfikację gotowego projektu zgodnego z oczekiwaniem.

Uczestnicy zdobyli umiejętność określenia i zaproponowania rozwiązania dotyczącą grafiki lub jej modyfikacji, dobrania i posługiwania się odpowiednimi narzędziami graficznymi.

 

Aby jeszcze bardziej przybliżyć tematykę szkolenia moduł Photoshopa zawierał m. in.:

 • obszar roboczy programu,

 • powiększanie i przesuwanie,

 • otwieranie, powielanie i zapisywanie obrazów (wielkość i rozdzielczość),

 • kadrowanie,

 • redukcja efektu czerwonych oczu,

 • wyostrzanie zdjęć,

 • wielowarstwowe kompozycje graficzne,

 • retusz i restaurowanie zdjęć.

 

Moduł Illustratora:

 • praca z pędzlem,

 • praca na warstwach,

 • praca z kolorem,

 • tworzenie i edycja obiektów 3 D,

 • przekształcanie zdjęć na obrazki wektorowe,

 • tworzenie ilustracji wektorowych, reklam i ulotek.

 

Moduł tworzenia stron internetowych:

 • struktura klasycznej prezentacji WWW,

 • budowa dokumentu html,

 • budowa układu strony,

 • tworzenie elementów stron, np. banera, tła,

 • publikowanie stron www w Internecie.

 

Na koniec szkolenia każdy uczestnik przystąpił do pisemnego egzaminu wewnętrznego i otrzymał jego wynik. Miło nam poinformować, że wszyscy uczestnicy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Otrzymaliśmy również informację od młodzieży, że szkolenie spełniło ich oczekiwania, a największym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia z Photoshop-a. 

Żywimy nadzieję, że zdobyta podczas szkolenia wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane zarówno w życiu zawodowym jak i w prywatnym.

 

Autor tekstu: Joanna Zielińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego w CEiPM w Gdańsku

Autor zdjęć: Joanna Zielińska

 

Zdjęcie nr 1: Uczestniczka kursu odbierająca od Dyrektora CEiPM w Gdańsku zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Zdjęcie nr 2: Zaświadczenia o ukończeniu kursu grafiki komputerowej.

 

Zdjęcie nr 3: Uczestnicy szkolenia.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron