Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Informacja o naborze na szkolenie zawodowe „Kelner – barman z modułem carvingu”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zaprasza uczestników i absolwentów HP w Suwałkach w wieku 18 – 25 lat na bezpłatne szkolenie „Kelner – barman z modułem carvingu”.

Liczba godzin: 110

Liczba miejsc: 6

 

Miejsce: Suwałki

Termin: czerwiec - lipiec 2021

 

 

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę szkoleniową,

 • materiały dydaktyczne,

 • badania lekarskie,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

 • dofinansowanie kosztów dojazdu,

 • wyżywienie,

 • po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

 1. Podstawowe zagadnienia higieny na stanowisku pracy kelnera – barmana (minimum sanitarne, HACAP).

 2. Wiadomości z zakresu BHP w zawodzie kelner – barman.

 3. Barman i jego miejsce pracy.

 4. Przygotowanie kelnera – barmana do pracy (porządek codzienny, estetyka, wygląd).

 5. Karta menu.

 6. Organizacja baru.

 7. Wyposażenie techniczne, sprzęt restauracji i baru.

 8. Przygotowanie sali konsumpcyjnej i baru do obsługi gości.

 9. Techniki nakrywania oraz dekorowania stołów.

 10. Techniki noszenia tac kelnerskich i zastawy stołowej.

 11. Zbieranie zastawy stołowej po konsumpcji.

 12. Zasady oraz metody obsługi gości.

 13. Organizacja obsługi przyjęć okolicznościowych.

 14. Podawanie napojów bezalkoholowych.

 15. Reguły podawania napojów alkoholowych – przy barze.

 16. Wódki i alkohole mocne.

 17. Przekąski koktajlowe.

 18. Desery barowe.

 19. Filetowanie owoców, układanie, dekorowanie.

 20. Miksologia napojów – koktajle.

 21. Techniki mieszania napojów gorących.

 22. Rozliczenia kelnerskie. Obsługa kasy fiskalnej i urządzeń płatniczych.

 23. Zasady i style w carvingu.

 24. Narzędzia do carvingu.

 25. Rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach.

 

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach

ul. T. Kościuszki 76,

16-400 Suwałki

 

Osoba do kontaktu:

Ewelina Cebelińska,

specjalista ds. rozwoju zawodowego

tel. 87 566 51 57,

e- mail: e.cebelinska@ohp.pl

 

 

Zapraszamy!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron