Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Szkolenie zawodowe „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowej”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zaprasza uczestników i absolwentów HP w Augustowie w wieku 18 – 25 lat na bezpłatne szkolenie „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowej”.

Liczba godzin:110

Liczba miejsc:6

 

Miejsce: Augustów

Termin: lipiec 2021

 

 

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę szkoleniową,

 • materiały dydaktyczne,

 • badania lekarskie,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

 • dofinansowanie kosztów dojazdu,

 • wyżywienie.

 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wraz z suplementem.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskaniem uprawnień operatora wózków.

 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

 1. Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych.

 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych.

 3. Budowa wózka jezdniowego.

 4. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy na wózkach.

 5. Czynności kierowcy w czasie pracy na wózkach.

 6. Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa.

 7. Wiadomości o dozorze technicznym.

 8. Wiadomości z zakresu BHP.

 9. Instruktaż wstępny.

 10. Jazda wózkiem.

 11. Zapasy magazynowe.

 12. Budowle magazynowe.

 13. Wyposażenie magazynów.

 14. Organizacja prac magazynowych.

 15. Dokumentacja magazynowa.

 16. Zastosowanie komputera w gospodarce magazynowej – Symfonia Magazyn.

 

Szczegółowe informacje:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach

ul. T. Kościuszki 76,16-400 Suwałki

 

Osoba do kontaktu:

Ewelina Cebelińska,

specjalista ds. rozwoju zawodowego

tel. 87 566 51 57,

e- mail: e.cebelinska@ohp.pl

 

Zapraszamy!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron