Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Targi Pracy w Elblągu

„Zorientowani na pracę” pod takim hasłem odbyły się Targi Pracy w Elblągu. Była to pierwsza edycja tego przedsięwzięcia realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu i Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu.

Głównym celem wydarzenia było zapoznanie uczestników z propozycją zatrudnieniową lokalnego rynku pracy oraz zachęcenie do korzystania ze wsparcia jednostek OHP podczas planowania własnej kariery. Na młodych ludzi czekało ponad 130 miejsc pracy.

Niewątpliwym atutem targów była możliwość bezpośrednich rozmów z wystawcami, wśród których znaleźli się prywatni przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, służby mundurowe, placówki oświatowe oraz publiczne służby zatrudnienia. Licznie zgromadzona młodzież poznała działalność przedsiębiorstw pod kątem perspektyw zatrudnieniowych, wymagań i oczekiwań od kandydatów do pracy oraz obowiązujące procedury rekrutacyjne. Osoby zainteresowane ofertami pracy miały możliwość bezpośredniego złożenia CV, a nawet przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych. 

Dodatkową atrakcją wydarzenia był pokaz sztuki makijażu wieczorowego i biznesowego zaprezentowany przez Salon Fryzjerski „Stylista” z Elbląga.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Centrum Edukacji i Pracy OHP w Elblągu, których przedstawiciele udzielali porad w zakresie wyboru zawodu i drogi kształcenia, jak również planowanych szkoleń zawodowych. Młodzi uczestnicy targów zdobyli cenne informacje o aktualnych trendach na lokalnym rynku pracy oraz ofertach pracy stałej i krótkoterminowej.

Wysoka frekwencja oraz pozytywny odbiór targów wśród młodych ludzi udowadnia, jak ważne jest dla nich zdobywanie pierwszych doświadczeń w rozmowach z potencjalnymi pracodawcami.

 

 

Autor tekstu: Ewelina Sawicka - specjalista ds. programów CEiPM OHP w Elblągu

Autor zdjęć: Ewelina Sawicka - specjalista ds. programów CEiPM OHP w Elblągu, Jarosław Migacz - doradca zawodowy MCIZ OHP w Elblągu

 

Zdjęcie nr 1-2: Targi Pracy w Elblągu

 

 

Zdjęcie nr 3: Na zdj. Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński wraz z kadrą CEiPM OHP w Elblągu

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron