Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Trwa rekrutacja młodzieży do Hufca Pracy w Augustowie

Kadra Hufca Pracy w Augustowie cały czas aktywnie prowadzi działania związane z rekrutacją młodzieży na nowy rok szkolny 2021/2022.

Do Ochotniczych Hufców Pracy przyjmowane są przede wszystkim osoby w wieku od 15 do 18 lat o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagające resocjalizacji, jak również poszukujące opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia kwalifikacji w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Podczas indywidualnych spotkań z kandydatami, wychowawcy informują młodzież i rodziców o szerokim wachlarzu korzyści płynących z uczestnictwa w Hufcu Pracy.


Autor tekstu: Ewelina Romanowska – młodszy wychowawca Hufca Pracy w Augustowie
Autor zdjęcia: Emilia Roszkowska – stażystka Hufca Pracy w Augustowie

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron