Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Trwa rekrutacja w MCK Zgorzelcu

Czerwiec to kolejny miesiąc, który upływa w Zgorzelcu pod znakiem intensywnej pracy w zakresie rekrutacji do Ochotniczych Hufców Pracy na rok szkolny 2021/2022.

Skorzystać z oferty mogą wszyscy młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową i pragną kontynuować naukę w szkole branżowej I stopnia.

Dajemy możliwość zdobycia praktycznej profesji pod okiem doświadczonych instruktorów nauki zawodu i lokalnych pracodawców.

Przygotowanie zawodowe naszych uczestników odbywa się metodą dualną- wiedzę ogólną uczniowie zdobywają realizując obowiązek szkolny w branżowej szkole I stopnia,
a praktycznego przygotowania do zawodu uczą się na stanowisku u konkretnego pracodawcy.

Korzyści z uczestnictwa w OHP jest jednak znacznie więcej. Nasz uczeń osiągając status pracownika młodocianego wiąże się umową o pracę oraz uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie w ramach nauki zawodu. Poza tym może korzystać z palety bezpłatnych kursów zawodowych, które oferuje OHP, rozwijać własne zainteresowania i aktywnie uczestniczyć w różnych imprezach, konkursach, wycieczkach oraz organizowanych pozostałych przedsięwzięciach.

Powoli do Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Zgorzelcu zgłaszają się pierwsi chętni uczestnicy.

Cieszymy się z każdej osoby, która przyjdzie do jednostki. Deklarujemy nasze wsparcie i pomoc oraz zachęcamy do przekazywania informacji o naborze również wsród znajomych, nie tylko korzystając z tradycyjnych środków społecznego przekazu.

 

Autor tekstu: Aneta Palka/ doradca zawodowy w MCK w Zgorzelcu

Autor zdjęcia: Elżbieta Gławdel/ pośrednik pracy w MCK w Zgorzelcu

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron