Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Trzy różne osobowości – jeden cel, czyli losy absolwentów Pomorskiej WK OHP

Kinga, Partryk i Remigiusz - poznajcie losy absolwentów OHP z pomorskich jednostek!

Kluby Absolwenta, działające przy każdej jednostce, są istotnym elementem działalności Ochotniczych Hufców Pracy. W ten sposób kadra posiada możliwość monitorowania losów swych wychowanków, poprzez utrzymywanie z nimi stałych kontaktów czy oferowania pomocy, jak również wsparcia w procesie usamodzielniania się i wkraczania w dorosłe życie.

Organizowane spotkania w ramach absolwenckiego “Caffe Club” zawsze radują serca wychowawców. Tym większa jest radość, gdy byli podopieczni odnajdują w swoim życiu właściwą drogę, są szczęśliwi, mają konstruktywne pomysły na własną przyszłość i planują dalszy rozwój. Każde spotkanie z absolwentami daje wychowawcy wiele wzruszeń, ale też jest powodem poczucia satysfakcji z rzetelnie wykonanej pracy dydaktycznej.

Remigiusz

Bardzo miłym akcentem są spontaniczne odwiedziny. Do takich osób, które w miarę możliwości odwiedzają swoich wychowawców, zalicza się Remigiusz Zdziech z 11-23 HP w Słupsku. Absolwent z roku 2004 r., który ostatnio odwiedził placówkę 11-23 HP, aby po raz kolejny podziękować za opiekę i pomoc w ukończeniu gimnazjum oraz za ukierunkowanie zawodowe.

Remigiusz uczył się jako ślusarz, następnie ukończył kursy spawalnicze, które umożliwiły mu w krótkim czasie podjęcie pracy za granicą. Pracował na platformie nafty i gazu na morzu północnym. Obecnie założył własną firmę, która przyjmuje zlecenia różnych prac spawalniczych na dużych wysokościach w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie. Prosił, żeby przekazać uczestnikom i absolwentom OHP, że trzeba uczyć się zawodu i nabywać różne umiejętności oraz podkreślił, że nigdy nie należy się ograniczać w życiu, tylko dążyć do tego co się lubi, a wtedy spełnią się marzenia. „Teraz mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem spełnionym i szczęśliwym. Zawsze o was pamiętam i odwiedzam, jak jestem w Polsce”.

Patryk

Często się zdarza, że uczestnicy, którzy ukończyli naukę w strukturach OHP, zostają zatrudnieni przez swych dawnych pracodawców. Mają wtedy okazję nie tylko współpracy
z młodszymi kolegami, odbywającymi zajęcia praktyczne, ale też na bieżąco spotykają się
ze swymi dawnymi wychowawcami.

Kolejna historia dotyczy Patryka – absolwenta 11-5 HP w Lęborku, który został skierowany do naszej jednostki w Lęborku przez pedagoga szkolnego z gimnazjum macierzystego. Po wstępnych rozmowach z kadrą OHP okazało się, że chłopiec nie ma motywacji ani chęci do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne i poszerzania wiedzy. Jego celem było zdobycie dobrze płatnej pracy, aby pomóc dziadkom, z którymi mieszkał i którzy go wychowywali.

Po spotkaniach z doradcą zawodowym uczestnik wybrał zawód szklarza budowlanego. Pobyt absolwenta z 11-5HP w strukturach OHP doprowadził do wielu korzystnych zmian. Patryk mianowicie organizował zbiórki charytatywne, angażował się w rozwijanie zainteresowań sportowych oraz propagowanie wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego wśród uczestników hufca. Został jednym z najprężniej działających członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „WILK”. Wielokrotnie reprezentował jednostkę w wojewódzkich zawodach sportowych czy imprezach sportowych na terenie powiatu. Reprezentował 11-5 HP podczas „Wilczego Biegu”. Gimnazjum ukończył z wyróżnieniem, a egzamin wewnętrzny zdał na ocenę celującą.

Efektem jego ciężkiej pracy była propozycja pracodawcy, aby kontynuował naukę zawodu szklarz budowlany i zdał egzamin czeladniczy, co też zrobił. Następnie Patryk zdał egzamin na prawo jazdy kat. A i B oraz ukończył naukę w liceum zaocznym, a potem wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzisiaj jest spełnionym człowiekiem, ponieważ dzięki pomocy kadry OHP osiągnął swój cel i stał się niezależnym człowiekiem.

Kinga

W zeszłym roku szkolnym absolwentką została Kinga – uczestniczka 11-19 HP
w Słupsku. Ukończyła szkołę zawodową w zawodzie fryzjer. Chętnie uczestniczyła
w imprezach i konkursach, organizowanych przez OHP. Każdego roku brała udział
w survivalowej części Konkursu Wojewódzkiego “Piękna nasza Polska cała”, organizowanym przez 11-19 HP.

Chętnie też stawała w szranki w zawodach fryzjerskich. W ubiegłym roku brała udział w projekcie Europejska Kariera Zawodowa Erasmus +, którego inicjatorem jest Zespół ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej PWK OHP. Celem udziału w projekcie jest poszerzanie swoich możliwości na rynku pracy w kraju i za granicą oraz poznanie innej kultury.

W Lizbonie Kinga odbywała staż fryzjerski, który pomógł jej w doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu. Oprócz zdobycia doświadczenia na rynku międzynarodowym, Kinga miała okazję zwiedzić słynne zabytki, poznać piękną architekturę i skosztować portugalskiej kuchni.

Podczas zakończenia roku szkolnego 2018/2019 otrzymała nagrodę od Komendanta Wojewódzkiego PWK, przekazaną podczas uroczystości przez jej wychowawczynię. Jesienią 2019 r. nasza absolwentka wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie do dnia dzisiejszego pracuje w salonie fryzjerskim. Z pewnością bardzo przydały się umiejętności, których nabyła, ucząc się zawodu w strukturach OHP oraz certyfikat uzyskany w Lizbonie. Z dawną wychowawczynią ma stały kontakt poprzez media społecznościowe.

Dzięki działalności Klubu Absolwenta kadra ma ciągłą możliwość uczestniczenia
w kontynuacji procesu aktywizacji społecznej i zawodowej swoich wychowanków. Poszerza swą wiedzę na temat potrzeb, zainteresowań i problemów młodzieży, która ukończyła pobyt
w OHP.

Organizując spotkania uczestników z absolwentami stwarza się okazję do wymiany informacji na temat perspektyw zatrudnienia i kształcenia młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy. Niewątpliwie najlepszym przesłaniem dla uczestnika po spotkaniu z absolwentem jest wiedza, że po ukończeniu nauki w OHP można nadal uczyć się, znaleźć godną pracę, a nawet stać się wzorem do naśladowania dla młodszych kolegów i koleżanek.

 

 

Autorzy tekstu:

Elżbieta Szydłowska - St. Wychowawca w 11-23 HP w Słupsku

Marta Burchardt – Wychowawca w 11-5 HP w Lęborku

Elżbieta Gierke – Wychowawca w 11-19 HP w Słupsku

 

Opis do zdjęć:

Zdjęcie nr 1: Absolwent 11-23 HP w Słupsku podczas pracy na platformie wiertniczej

Zdjęcie nr 2: Absolwent 11-5 HP w Lęborku w trakcie nauki w OHP i po jej zakończeniu

Zdjęcie nr 3: Absolwentka 11-19 HP w Słupsku w czasie przygody w OHP


Widok zawartości stron Widok zawartości stron