Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ucz się i działaj – warsztaty aktywizujące młodzież OHP w Gdyni

W 11-12 Hufca Pracy w Gdyni w ramach projektu „Ucz się i działaj – warsztaty aktywizujące młodzież OHP” realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym.

Do projektu zgodnie z założeniami zakwalifikowano 10 uczestników 11-12 HP w Gdyni. Zajęcia prowadziła zgodnie z harmonogramem Wioletta Majewska - doradca zawodowy z MCK w Gdyni.

Celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do właściwego funkcjonowania w nieustannie zmieniających się warunkach rynku pracy i poznanie tajników jego kluczowych procesów.

Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień rynku pracy, dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, asertywności, a także planowania kariery zawodowej.

W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa COVID-19 zajęcia odbywały się w formie indywidualnej oraz online.

Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, aktywnie brali udział w zajęciach, podejmowali dyskusję z prowadzącym. Zajęcia miały za zadanie podniesienie kompetencji zawodowych oraz poszerzenie umiejętności młodych ludzi.

 

Autor tekstu: Wioletta Majewska – Doradca zawodowy w MCK w Gdyni

Autor zdjęć: Wioletta Majewska, Lech Buzanowski – Komendant 11-12 HP w Gdyni

 

Zdjęcie nr 1: Doradca zawodowy z uczestnikami

 

Zdjęcie nr 2: Komendant 11-12 HP w Gdyni omawia dalsze działania projektowe


Widok zawartości stron Widok zawartości stron