Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Uczestnicy 11-19 Hufca Pracy w Słupsku promują zawód rybaka

Uczestnicy Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP kształcą się obecnie w różnych zawodach. W 11-19 Hufcu Pracy młodzież odbywa zajęcia praktyczne w powszechnych, jak i reaktywowanych zawodach rolnik i rybak śródlądowy.

Dnia 18 maja 2022 r. wychowawca przyjrzał się specyfice pracy rybaków z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy. Michał Wadas i Bartosz Fronczak są uczestnikami trzeciego roku nauki zawodu rybak śródlądowy. Praktykę odbywają w gospodarstwem rybackim Clarias pod opieką Pana Rafała Sztobnickiego, który jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Rybactwo. W poprzednich latach kształcił młodzież z przedmiotów zawodowych w technikum rybactwa śródlądowego. Michał i Bartosz przygotowanie zawodowe realizują w gospodarstwie stawowym i jeziorowym. Pod opieką instruktora mają wgląd do hodowli nietuzinkowych gatunków - suma afrykańskiego i węgorza europejskiego.

Do głównych czynności podejmowanych w trakcie nauki należy m.in. ocenianie zarybienia miejscowych zbiorników wodnych, sprawowanie ochrony nad tarliskami naturalnymi i prowadzenie wychowu młodego narybku, zarybianie jezior odpowiednimi gatunkami ryb, kontrolowanie stanu zdrowotnego i dożywianie ryb oraz zwalczanie niepotrzebnej roślinności w zbiornikach wodnych. Uczestnicy są zadowoleni z wyboru zawodu, którego się uczą. Oprócz zdobywania wiedzy mają regularny kontakt z przyrodą i ekologią.

Niestety wspomniany zawód nie jest ujęty w wykazie klasyfikacji i specjalności Zarządu Województwa Pomorskiego, za który przyznawana jest refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. W związku z tym pracodawca nie otrzymuje zwrotu kosztów utrzymania młodocianych pracowników oraz nie może ubiegać się o dofinansowanie z tytułu wyszkolenia ucznia. Fakt ten przyczynia się do słabnącego zainteresowania potencjalnych pracodawców kształceniem młodocianych pracowników, chociaż chętnych wśród młodych ludzi nie brakuje.

 

Autor tekstu  i zdjęć: Anna Mularczyk

 

 

 

Zdjęcie 1-2: Badanie dna pod kątem zarybienia na jeziorze Starzeńskim

 

 

Zdjęcie 3: Uczestnicy z pracodawcą odczytują parametry na echosondzie wędkarskiej

 

Zdjęcie 4: Po dotarciu na brzeg


Widok zawartości stron Widok zawartości stron