Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Uczestnik hufca w Świdnicy laureatem konkursu „Absolwent roku”

Gracjan, uczestnikiem Hufca Pracy w Świdnicy został we wrześniu 2022 roku. Rozpoczął wówczas naukę w 8 klasie Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

 

Został sprzedawcą, ponieważ charakteryzuje go komunikatywność, pewność siebie, pozytywne myślenie, zaradność i kreatywność. Interesuje się sportem, trenuje boks i zachęca rówieśników do aktywności fizycznej.

Gracjan od razu zaangażował się i brał udział w przedsięwzięciach wojewódzkich i lokalnych. Zawsze jako pierwszy zgłaszał się do zawodów sportowych i imprez kulturalno – oświatowych i nie sposób wymienić przedsięwzięć, w których wziął udział.

Najważniejsze sukcesy jakie Gracjan osiągnął w minionym roku szkolnym to:  wybór Gracjana na delegata do Wojewódzkiej Rady Uczestników z rejonu wałbrzyskiego a następnie wybranie go wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP,  zdobycie II miejsca w Konkursie Wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej”,  udział w spotkaniu z przedstawicielami kilku województw Wojewódzkiej Rady Młodzieży w Namysłowie. 

Za sumienne wypełnianie obowiązków uczestnika OHP, za zaangażowanie w działalność społeczną oraz godne zachowanie, Gracjan został laureatem II miejsca w Wojewódzkim Konkursie „Absolwent Roku OHP – 2023 w kategorii Szkoła Podstawowa. Gracjan otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową a na ręce jego mamy został przekazany list gratulacyjny, co ucieszyło i wzruszyło naszego już absolwenta.

Gracjanowi gratulujemy, dziękujemy za zaangażowanie i życzymy powodzenia na kolejnym etapie kształcenia.

 

Autor tekstu: Anna Biernat – st. wychowawca HP

Autor zdjęcia: Ilona Janecka – doradca zawodowy MCK

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron