Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Walentynkowy dzień otwarty

Czy „Święto Zakochanych” dotyczy każdego z nas? Oczywiście!!! Walentynki to nie tylko święto miłości, ale także wyraz szacunku i dbałości o siebie i drugą osobę.

Podnoszenie swoich kwalifikacji, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności to również wyraz miłości, którą każdy z nas może okazać przede wszystkim sobie. Kochanie samego siebie nie jest złe, bo to również dbanie o własne zdrowie fizyczne, inwestowanie w swój rozwój zawodowy i poszerzanie swoich pasji i zainteresowań. Dlatego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemysłu wykorzystując radosną atmosferę tego wyjątkowego dnia zorganizowało „Walentynkowe Dni Otwarte”.  

Przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych szeroką ofertą przygotowaną przez Ochotnicze Hufce Pracy, a w szczególności do uczestników 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu chcących podnieść swoje kwalifikacje lub podjąć pracę.

Walentynkowy Dzień Otwarty rozpoczął się od prelekcji na temat zagadnień dotyczących wiedzy na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych na podkarpackim rynku pracy. Przybyłe uczestniczki podczas zajęć grupowych przeprowadzanych przez doradców zawodowych miały okazję ocenić swoje zasoby osobiste oraz poznać predyspozycje zawodowe.

Dodatkowo w ramach kampanii „Jobs for young people - Praca dla młodych” poznały zasady podejmowania zatrudnienia poza granicami Polski. Jej celem jest podniesienie wśród młodzieży świadomości na temat funkcjonowania sieci EURES.

Na zakończenie tego wyjątkowego dnia uczestniczki spotkania aktywnie zabrały się za przygotowanie walentynkowych laurek. Była to doskonała okazja do ujawnienia swoich talentów plastycznych i manualnych. Wszystkim towarzyszyła przyjazna atmosfera, a młodzież otrzymała słodkie upominki na zakończenie spotkanie.

Zaplanowane działanie podjęte zostało przy współpracy z 9-13 Hufcem Pracy w Przemyślu.

 

Autor tekstu: Joanna Boczar - pośrednik pracy, MBP Przemyśl

Autor zdjęć: Zespół rozwoju zawodowego CEiPM Przemyśl

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron