Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Warsztaty dla tegorocznych absolwentów z doradcą zawodowym w MCK w Świdnicy

Ilona Janecka - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Świdnicy na przełomie miesiąca maja i czerwca przeprowadziła Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy z uczestnikami uczęszczającymi do III klasy Szkoły Branżowej I Stopnia „Rzemieślnik”.

Głównym celem spotkań było zwiększenie szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

Szkolenie uczyło prawidłowych zachowań interpersonalnych, podnosiło poziom kompetencji społecznych i osobistych, ponadto przygotowywało tegorocznych absolwentów do sprawnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy, co finalnie powinno zaowocować podjęciem stabilnego i satysfakcjonującego zatrudnienia.

Udział  w szkoleniu pomógł zmienić postawę uczestników wobec samych siebie, zwiększyć poczucie własnej wartości, zmienić nastawienie do poszukiwania pracy oraz poznać szanse
i zagrożenia występujące na współczesnym rynku pracy.

W ramach warsztatów realizowane były następujące zagadnienia: analiza rynku pracy, form zatrudnienia, zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, techniki autoprezentacji, ustalanie i realizacja celów, komunikacja interpersonalna, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem.

Podczas zajęć doradca zawodowy wykorzystywała aktywne i nowoczesne metody dydaktyczne: wykład, testy, ćwiczenia, dyskusje, pracę w grupie. Dodatkowo uczestnicy warsztatów mieli możliwość obejrzenia  filmów instruktażowych, m.in., „Gdzie i jak szukać pracy”, „Mowa ciała w praktyce”,  "Asertywność".

 

Autor tekstu: Ilona Janecka – doradca zawodowy MCK w Świdnicy:

Autor zdjęcia: Anna Biernat – starszy wychowawca HP 1-40 w Świdnicy

 

Zdjęcie: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w Świdnicy


Widok zawartości stron Widok zawartości stron