Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Warsztaty w OSiW Ząbkowice Śl. dotyczące wybranego zawodu

W dniu 17.01.2022r. wychowankowie OSiW w Ząbkowicach Śląskich pod opieką wychowawcy – Pani Renaty Macek, wzięli udział w warsztatach zatytułowanych: „Wybór zawodu – wszystko za i przeciw”, których celem było przedstawienie oraz omówienie wszelkich możliwych dróg rozwoju zawodowego.

Dzięki pracy na zajęciach młodzi ludzie mieli możliwość dowiedzieć się, jak wygląda praca w różnych zawodach oraz zastanowić się nad plusami i minusami jej wykonywania. Uczestnicy warsztatów opowiedzieli o tym, dlaczego wybrali swój zawód, o kierujących nimi motywach i zainteresowaniach, a także o związanych z jego wykonywaniem przemyśleniach oraz planach na przyszłość. Poza wzięciem udziału w dyskusji, uczestnicy angażowali się podczas warsztatów, wykonując prace manualne takie jak np. malowanie obrazków kojarzących się z wybranym przez nich zawodem. Warsztatom towarzyszył również wykład wychowawcy, który dotyczył szeroko rozumianej drogi zawodowej, którą każdemu z nas przyjdzie obrać w momencie dorastania. Młodzież dowiedziała się, że każdy obecny ruch oraz decyzja z naszej strony, skutkować będzie w przyszłości, a podjęte wybory mogą okazać się dobrymi lub złymi. Dlatego tak ważna jest rozmowa, zrozumienie oraz zaangażowanie w proces kształtowania naszej przyszłości.

Dzięki dokładnemu omówieniu zalet i wad wykonywanych zawodów, młodzi ludzie podczas swoich dalszych wyborów życiowych oraz drogi rozwoju zawodowego będą mieli możliwość bardziej świadomego podejmowania decyzji oraz określania swojej drogi zawodowej w przyszłości, a także wiedzą, jak wybór zawodu wpłynie na ich przyszłe życie.

 

Autor tekstu i zdjęć: Renata Macek – wychowawca OSiW Ząbkowice Śl.

 

Zdjęcie nr 1: Warsztaty młodzieży OSiW

Zdjęcie nr 2: Rozmowy o wyborze zawodu


Widok zawartości stron Widok zawartości stron