Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wasilków: Wizyta Ks. Biskupa Henryka Ciereszko w OSiW

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie odwiedził niecodzienny gość Ksiądz Biskup Archidiecezji Białostockiej Henryk Ciereszko.

Wizyta była doskonałą okazją do dyskusji dotyczącej sytuacji młodzieży we współczesnym świecie w szeroko pojętym pryzmacie wychowania, wartości i rozwoju duchowego. Ksiądz Biskup z ogromnym zaciekawieniem wysłuchał informacji związanych z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem oraz struktur Podlaskiej WK OHP.

W spotkaniu z Ekscelencją Ks. Biskupem uczestniczyli Ks. Jan Pochodowicz, Komendant Wojewódzki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Beata Jolanta Matyskiel, Z-ca Wojewódzkiego Komendanta Anna Zdanowicz, Kierownik OSiW w Wasilkowie Beata Bratumił, Z-ca kierownika Elżbieta Kochanowicz-Klej, Dyrektor szkoły SYRIUSZ Eugeniusz Wiśniowski, oraz Duszpasterz PWK OHP Ks. Adam Anuszkiewicz i katechetka Svietlana Kolyukh.

Podczas spotkania Ksiądz Biskup zwiedził internat, warsztaty szkoleniowo- produkcyjne oraz szkołę, w której podopieczni OHP realizują naukę teoretyczną.

Współczesna rzeczywistość, rozwój technologii i moc oddziaływania mediów niesie ze sobą wiele nieakceptowalnych przez dorosłych wzorców zachowania, które jednocześnie są aprobowane przez młode pokolenie. Na spotkaniu poruszone zostały, zatem zagadnienia zubożenia wartości moralnych, zachowań destrukcyjnych zagrażających rozwojowi młodego człowieka. Zarówno kadra ośrodka jak i Ksiądz Biskup zauważyli zgodnie, że przed uczestnikami stają niemal codziennie trudne wybory związane z pokusami życia codziennego a rolą pedagogów i duchownych jest takie pokierowanie młodym człowiekiem, aby był w stanie dokonać wyborów jak najlepszych dla siebie samego.

Zwieńczeniem wizyty było spotkanie z uczestnikami Ośrodka Szkolenia i Wychowania, podczas którego Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko zachęcał młodzież do postępowania zgodnie z zasadami moralnymi oraz dokonywania dobrych wyborów, które zaowocują szczęśliwym życiem w przyszłości.

 

Autor tekstu i zdjęć: Elżbieta Kochanowicz-Klej – z-ca kierownika OSiW w Wasilkowie

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron