Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wasilków: Wojewódzka Rada Młodzieży – pierwsze spotkanie

W dn. 27.09.2023 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych Rad Młodzieży działających w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych Podlaskiej WK OHP.

Podczas wydarzenia młodzież wzięła udział w zajęciach integracyjnych, dzięki którym uczestnicy nie tylko poznali się lepiej, ale także dostrzegli, kto spośród nich ma kompetencje lidera.

Z grona delegatów, w drodze tajnego głosowania wybrano skład Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Jej przewodniczącą została Klaudia Śleszyńska z Hufca Pracy w Kolnie, Zastępcą Weronika Stepnowska z Hufca Pracy w Grajewie, a Sekretarzem Aleksandra Arnista z Hufca Pracy w Kolnie. Funkcję opiekuna Wojewódzkiej Rady Młodzieży objął wychowawca Hufca Pracy w Kolnie – Przemysław Śniadach.

Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród laureatom wojewódzkiej edycji ogólnopolskiego konkursu o tytuł „Absolwenta Roku OHP - 2023”. Podlaską WK OHP reprezentował na szczeblu ogólnopolskim w kategorii szkoła podstawowa uczestnik z Ośrodka Szklenia i Wychowania OHP w Wasilkowie – Paweł Kompanowski. Z kolei wśród absolwentów szkoły branżowej najwyższą ilość punktów otrzymała Andżelika Alina Stachelska z kolneńskiego hufca.

Finalnie, zaangażowana w działalność prospołeczną młodzież przedstawiła plany działań lokalnych Rad Młodzieży na nowy rok szkolny 2023/2024. Uczestnicy spotkania zgodnie zadeklarowali chęć podjęcia wspólnej inicjatywy wojewódzkiej, której zakres działań zostanie ustalony wraz z poznaniem nowego, tegorocznego hasła Forum Samorządności Młodzieży OHP.

 

Autor tekstu i zdjęć: Eliza Staszkiewicz – st. specjalista ds. kształcenia i programów edukacyjnych

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron