Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wicewojewoda Podlaski w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku odwiedził Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński.

Podczas spotkania Wojewódzka Komendant OHP Katarzyna Ancipiuk zapoznała Wicewojewodę z głównymi planami działań Ochotniczych Hufców Pracy na Podlasiu w bieżącym roku związanymi z aktywizacją społeczno – zawodową uczestników OHP.

Omówione zostały także płaszczyzny wzajemnej współpracy instytucji w zakresie wspierania podlaskiej młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych, szczególnie w obszarze integracji społecznej i jej rozwoju zawodowego.

Odwiedziny były też okazją do zapoznania gościa z bazą lokalową OHP w Białymstoku oraz do promocji działań placówki w województwie podlaskim.

Wojewódzki Komendant Katarzyna Ancipiuk duży nacisk kładzie na promowanie działań OHP na Podlasiu, szczególnie przez prowadzenie spotkań z przedstawicielami władz administracji rządowej, pozarządowej oraz innych różnych instytucji pożytku publicznego.

 

Autor tekstu: E. Dziemianiuk, PWK OHP w Białymstoku

Autor zdjęć: K. Kuźmińska, PWK OHP w Białymstoku

 

Zdjęcie nr 1: Uczestnicy spotkania, na zdjęciu od lewej: Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński i Wojewódzka Komendant OHP Katarzyna Ancipiuk


Widok zawartości stron Widok zawartości stron