Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Więź polsko-litewska podczas wymiany młodzieżowej

W dniach 26.06.2023 r. - 01.07.2023 r. odbyła się polsko-litewska wymiana młodzieży w ramach projektu „Razem wołamy o pamięć!”.

Uczestnicy z Polski i Litwy wzięli udział w szeregu działań, aby pokazać, że więź między naszymi krajami jest nadal silna i trwała. Młodzież promując wspólną pamięć zajęła się tematem związanym ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego, w trakcie którego oba narody ramię w ramię stały przy swoim boku biorąc udział w największym zrywie narodowym.

W wymianie młodzieżowej łącznie wzięło udział 20 uczestników – po 10 z każdego kraju, a także 4 opiekunów – 2 z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Namysłowie, a także 2 nauczycieli z Alytusa.

Na początku międzynarodowego spotkania uczestnicy z Polski i Litwy wzięli udział w grach integracyjno-sportowych, w trakcie których bliżej się poznawali. Wymieli się także doświadczeniami, związanymi ze zdobywaniem wiedzy na temat Powstania Styczniowego. Młodzież brała udział w spotkaniach z przedstawicielem „Piłsudczyków” w okręgu opolskim – panem Krzysztofem Jankowiakiem, który przybliżył uczestnikom przyczyny i skutki związane z wybuchem Powstania, a także zaprezentował ubiór i broń (atrapy) używane podczas walk powstańczych.

Grupa w trakcie wymiany brała także udział we wspólnych warsztatach z seniorami z pobliskiego Domu Dziennego Pobytu, których zaprosili do wspólnych działań. W trakcie spotkania przygotowano materiałowe kwiatki dla Powstańców, które zostały złożone pod pamiątkową tablicą w OSiW Namysłów.

Podczas międzynarodowego spotkania młodzież stworzyła dwujęzyczną ulotkę i prezentację multimedialną, która zostanie rozdysponowana w szkołach uczestników z obu grup.

Jednym z aspektów wymiany był wspólny wyjazd edukacyjny do Krakowa – śladem Powstańców Styczniowym, a także do muzeum na wystawę poświęconą wybranej tematyce. Podczas wyjazdu złożono na cmentarzu rakowickim – wieniec kwiatów pod pomnikiem Powstańców Styczniowych.

Sama wymiana to szereg codziennych ciekawych zajęć tj.: wieczorki narodowe (polski i litewski), podczas których przygotowywane były potrawy, typowe dla danej kuchni. Codziennie wieczorem uczestnicy spotykali się na ewaluacji, aby wspólnie określić czego się w danym dniu nauczyli oraz co nowego poznali w trakcie wymiany.

Kulminacyjnym etapem międzynarodowego spotkania był piknik podsumowująco-upowszechniający rezultaty projektu, zorganizowany przez młodzież 30.06.2023 r. Na piknik została zaproszona lokalna społeczność, przygotowano poczęstunek, ale przede wszystkim przedstawiono założenia i cele projektu, wypracowane rezultaty, w tym: ulotkę i prezentację multimedialną. Można było również podziwiać wystawę zdjęć z przebiegu całej wymiany.

Ostatni dzień wymiany to dzień podsumowującej ewaluacji, czyli sprawdzenia stopnia realizacji zamierzonych celów. Młodzież analizowała czy udało się im wypracować te elementy, które zakładała przed spotkaniem. Uczestnicy omówili stworzone przez siebie „drzewo ewaluacyjne”, na którym pojawiło się dużo pozytywnych odniesień do przeprowadzonych działań, a także wypełnili ankiety, będące dla nich jednym z dowodów na to, że udział w podobnych inicjatywach, takich jak projekt międzynarodowy ma sens.

Na zakończenie młodzież odśpiewała wspólne „dziękuję” / „ačiū” w obu językach oraz zapewnili siebie nawzajem o konieczności kolejnego spotkania, tym razem już w Alytusie.

 

Autor tekstu: Agata Szpak - Zespół Programów Międzynarodowych, Opolska Wojewódzka Komenda OHP

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron