Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wirtualny świat zawodów w okularach VR w Krośnie

1 lutego młodzież z krośnieńskiego 9-9 Hufca Pracy gościła w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie, aby skorzystać z pomocy pracowników rozwoju zawodowego.

Świat rozwija się w szybkim tempie. Nowoczesne technologie zaczynają nas zaskakiwać na każdym kroku. Samodzielne zaplanowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej jest dla młodego człowieka nie lada wyzwaniem.

Decyzje nastolatków są często nieprzemyślane i przynoszą negatywne skutki, takie jak niemożność znalezienia zatrudnienia, brak satysfakcji z warunków pracy czy szybkie wypalenie zawodowe. Działalność krośnieńskiego centrum pomaga uczniom w dopasowaniu ich indywidualnych cech do wymagań konkretnej pracy, poznaniu specyfiki zawodów, sprecyzowaniu celów, określeniu własnego potencjału i zaplanowaniu działań, mających w przyszłości służyć skutecznemu poszukiwaniu pracy.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego przekazał informację na temat planowanych w bieżącym roku kursów zawodowych. Omówił zasady uczestnictwa, czas trwania, uzyskane uprawnienia oraz zasady egzaminowania. Uczniowie wypełnili dokumentację zgłoszeniową na wybrany przez siebie kurs zawodowy.

Doradca zawodowy w celu uatrakcyjnienia zajęć zastosował nowatorskie Virtual Reality. Uczestnicy spotkania mogli zweryfikować swoje wybory dalszej ścieżki kształcenia i „zmierzyć się” z zawodem poprzez wirtualną rzeczywistość wykreowaną w okularach VR. Symulacja prawdziwych sytuacji pozwoliła im poznać specyfikę danego zawodu, rzeczywistych warunków pracy, co w przyszłości ma ułatwić uczniom wybór drogi kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pośrednik pracy poinformowała o możliwości skorzystania z krajowych i zagranicznych ofert pracy, młodzież dowiedziała się, jakie umiejętności i kwalifikacje pożądane są na europejskim rynku pracy. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, czym jest sieć EURES, poznali jej usługi i narzędzia wykorzystywane w rekrutacji. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości na temat usług sieci wśród osób młodych, przekazanie informacji na temat bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą.

Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do zachęcenia młodych ludzi do aktywnego korzystania ze wsparcia doradców zawodowych, pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

 

Autor tekstu: Marta Kandefer-Fydrych - doradca zawodowy CEiPM OHP, MCiZ w Krośnie

Autorzy zdjęć: Marta Kandefer-Fydrych - doradca zawodowy CEiPM OHP, MCiZ w Krośnie, Edyta Wilusz - pośrednik pracy CEiPM OHP, MBP w Krośnie

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron