Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wizyta studyjna w Fabryce Armatur Jafar w Jaśle

22 marca 2023 r. odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez kadrę rozwoju zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie w Fabryce Armatur JAFAR S.A. w Jaśle.

Wzięli w niej udział uczestnicy III rocznika 9-9 Hufca Pracy. Jej celem było podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży poprzez poznanie specyfiki pracodawcy, stanowisk pracy oraz wynikających z nich zadań. Firma JAFAR to lider w zakresie produkcji i sprzedaży armatury żeliwnej do wody pitnej, ścieków oraz gazu na rynku polskim oraz liczącym się dostawcą na rynku zagranicznym.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od Odlewni Żeliwa JAFAR w Skołyszynie, należącą do najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Po krótkim szkoleniu z zakresu BHP przez wyznaczonego pracownika zakładu, młodzież zapoznała się z profilem działalności firmy, uzyskała informację o możliwościach zatrudnienia, wymaganych umiejętnościach oraz kwalifikacjach zawodowych. Następnie uczniowie przeszli przez halę produkcyjną, gdzie zapoznali się z procesem produkcji oraz działaniem poszczególnych maszyn i urządzeń.

Później udaliśmy się do Zakładu Mechanicznego JAFAR w Przysiekach. Mogliśmy zobaczyć bardzo nowoczesny park maszynowy do obróbki żeliwa, cięcia wodą czy spawania, jak również nowoczesną linię do malowania, która pozwala osiągnąć najwyższej jakości pokrycia armatury. Uczestnicy zapoznali się z procesem kontroli jakości w firmie.

Podczas spotkania z pracodawcą młodzież miała możliwość skonfrontowania wyobrażenia o pracy z rzeczywistością. Wizyta była doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy nt. zakładów pracy działających w okolicy, w których po opuszczeniu murów szkoły będą mogli ubiegać się o zatrudnienie. W trakcie powrotu uczniowie wymienili się spostrzeżeniami, wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdu.

 

Autor tekstu: Marta Kandefer- Fydrych doradca zawodowy CEiPM OHP - MCiZ w Krośnie

Autor zdjęć 1-6:  Edyta Wilusz – pośrednik pracy CEiPM OHP - MBP w Krośnie, 7-8: Marcin Ślązak – starszy wychowawca 9-9 HP w Krośnie

 

Zdjęcia 1-6: Uczestnicy 9-9 HP-DK w Krośnie odwiedzają Odlewnię JAFAR w Skołyszynie i Zakład mechaniczny JAFAR w Przysiekach.

 

Zdjęcia 7-8 :Młodzież i kadra rozwoju zawodowego uczestnicząca w wizycie studyjnej przed zakładami produkcyjnymi w Skołyszynie i Przysiekach.

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron