Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wizyta w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Malborku

W dniu 2 marca 2021 r. Wojewódzki Komendant OHP Anna Staniewicz spotkała się z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Malborku ppłk. Robertem Grzeszczykiem.

W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Szymon Nalepa, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku Magdalena Empel oraz Pośrednik Pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kwidzynie Laura Lewandowska-Bachoń.

W trakcie spotkania uzgodniono warunki współpracy, która polegać będzie m.in. na udzielaniu pomocy młodzieży Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie wychowania patriotycznego, wspieraniu postaw prospołecznych oraz podtrzymania tradycji narodowej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień wyraził chęć zorganizowania dla uczestników OHP wycieczki zawodoznawczej, podczas której odbędzie się pogadanka dotycząca służby wojskowej oraz warunków podjęcia pracy jako żołnierz zawodowy.

Z inicjatywy ppłk. Grzeszczyka zostanie zorganizowany konkurs na kartkę świąteczną z elementem wojskowym. Konkurs zostanie przeprowadzony pod patronatem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Malborku.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy instytucjami.

Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie i liczymy na owocną współpracę!

 

Autor tekstu i zdjęć: Laura Lewandowska-Bachoń – Pośrednik pracy z MCK w Kwidzynie

 

Zdjęcie nr 1: Delegacja Pomorskiej WK OHP wraz z Wojskowym Komendantem WKU w Sali Tradycji

 

Zdjęcie nr 2: Podpisanie porozumienia z WKU


Widok zawartości stron Widok zawartości stron