Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wizyty monitorujące u pracodawców

W dniu 9 października 2020 r. pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie odwiedził pracodawców, którzy zatrudniają podopiecznych Hufca Pracy w ramach praktycznej nauki zawodu.

Celem monitoringu przygotowania zawodowego uczestników OHP jest m.in. weryfikacja przebiegu przygotowania zawodowego oraz kontrola frekwencji uczestników.

Podczas wizyty istnieje możliwość omówienia bieżących spraw oraz zgłoszenia przez pracodawcę różnego rodzaju napotykanych problemów, aby móc je wspólnie rozwiązać w jak najszybszym czasie. Jest to także okazja do zebrania pochwał i wyrażenia zadowolenia ze współpracy. Całość przekłada się na utrzymanie dobrych relacji pomiędzy wszystkimi stronami tego przedsięwzięcia.

Kilku podopiecznych OHP zdecydowało się podjąć naukę zawodu stolarz. Zawód ten wymaga głównie zdolności manualnych, które są niezbędne przy wykonywaniu wielu czynności. Stolarz to rzemieślnik, który zajmuje się wykonywaniem drewnianych przedmiotów, jak również realizuje usługi związane z obróbką, montażem i naprawą drewnianych elementów.

Praktyki są dobrym elementem wprowadzającym i uczącym zawodu. Jednym z pracodawców stale współpracującym z MCK w Zambrowie jest przedsiębiorca prowadzący działalność w miejscowości Nagórki Jabłoń.

 

Autor tekstu: Emilia Sasinowska – pośrednik pracy, stażysta

Autor zdjęć: pracownik firmy Sarco

 

Zdjęcie nr: 1 – Uczestnik OHP odbywający praktyczną naukę zawodu

 

 

Zdjęcie nr 2 - Uczestnik OHP odbywający praktyczną naukę zawodu

 


 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron