Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzka Rada Programowa OHP w Wasilkowie

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa Ochotniczych Hufców Pracy.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, przedstawiciele władz samorządowych, administracji publicznej i różnych instytucji pożytku publicznego.

Spotkanie, zwłaszcza po długim czasie izolacji związanej z pandemią Covid było doskonałą okazją do przedstawienia szerokiemu gronu  działalności OHP na Podlasiu (zwłaszcza wasilkowskiego ośrodka), nawiązania nowej i wzmocnienia już realizowanej wzajemnej współpracy.

Posiedzenie prowadziła Wojewódzka Komendant OHP Beata Matyskiel z Wicewojewodą Podlaskim Tomaszem Madras, która w trakcie powitania wprowadziła nowych członków Rady: Prezesa Rady Izby Przemysłowo - Handlowej w Białymstoku - Witolda Karczewskiego, Dyrektor Ośrodka ETAPu/członka Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „DROGA” - Elżbietę Powichrowską, Dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia, Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS - Marka Masalskiego, Prezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  - Leszka  Dec i Wiceprezesa Zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku - Ryszarda Iwaszkiewicza.

Wystąpienia programowe rozpoczęto od przedstawienia aktualnej oferty edukacyjnej ośrodka i sposobów rekrutacji młodzieży w kontekście wzajemnej współpracy. W swojej prezentacji Kierownik Zespołu kształcenia i wychowania Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku Ewa Kosińska i Z - ca Kierownika OSIW w Wasilkowie Beata Bratumił dużo uwagi poświęciły na podkreślenie potrzeby  współpracy w kontekście rekrutacji młodzieży na nowy rok szkolny.

O ważności wsparcia młodzieży w dobie pandemii mówiła - Dyrektor ETAPu Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Elżbieta Powichrowska.

W dyskusji  zabrali również cenny głos m.in. przybyli posłowie, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Wicewojewoda oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - podinsp. Maciej Zakrzewski.Wszyscy zgodnie docenili działania OHP w zakresie nieodpłatnego wspierania młodzieży w jej kształceniu i rozwoju zawodowym.

W podsumowaniu Rady przyjęto dwie uchwały, w których wnioskowano m.in. o wzajemną współpracę w realizacji różnych inicjatyw aktywizujących młodzież potrzebującą wsparcia oraz o  podjęcie wspólnego działania na rzecz promocji rekrutacji młodzieży do podlaskich jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP na nowy rok szkolny 2021/2022, a w szczególności do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Przyczyniłoby się to z pewnością do szerokiej promocji, popularyzacji i ocieplenia wizerunku OHP na Podlasiu (a głównie  Ośrodkaw Wasilkowie).

Po zakończeniu Rady członkowie i goście mieli możliwość zwiedzenia bazy lokalowej placówki OHP.

 

Kadrę kierowniczą z ramienia Podlaskiej WK OHP w Białymstoku reprezentowali, m.in.: Wojewódzki Komendant PWK OHP Beata Matyskiel, Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Anna Zdanowicz, Dyrektor CEiPM w Białymstoku - Agnieszka Jankiewicz, Z-ca Kierownika OSiW - Beata Bratumił, Kierownik Zespołu kształcenia i wychowanie - Ewa Kosińska oraz Kierownik Zespołu programów międzynarodowych - Elżbieta Dziemianiuk.

 

Autor tekstu: E. Dziemianiuk, rzecznik prasowy, PWK OHP w Białymstoku

Autor zdjęć: T. Sawicki, PWK OHP w Białymstoku

 

 

Zdjęcia nr 1-7: Pamiątkowe zdjęcia z posiedzenia Rady

 

Na zdjęciu nr 2: Poseł na Sejm RP - Mieczysław Kazimierz Baszko w trakcie zabrania głosu w dyskusji

 

Na zdjęciu nr 3: Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras podczas dyskusji

 

Na zdjęciu 4: Pierwsza z lewej - Wojewódzki Komendant PWK OHP Beata Matyskiel w trakcie powitania gości

 

 

 

Na zdjęciu nr 7: Od lewej: Wojewódzki Komendant PWK OHP Beata Matyskiel,
Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski i Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Anna Zdanowicz- Sekretarz Rady


Widok zawartości stron Widok zawartości stron