Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzki Konkurs „Aktywność – dobry wybór”,

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP wraz z 11-4 Hufcem Pracy w Starogardzie Gdańskim organizuje Wojewódzki Konkurs pn. „Aktywność – dobry wybór”, który obejmuje wieloobszarową aktywność młodzieży jednostek opiekuńczo- wychowawczych OHP.

 

Celem tego konkursu jest:

  • wzrost kompetencji integracyjno – społecznych uczestników OHP,
  • promowanie pozytywnych,  prospołecznych  postaw i działań młodzieży na rzecz otoczenia,
  • zwiększenie skuteczności wieloobszarowych oddziaływań wychowawczych,
  • budowaniepostawwspółpracymłodzieżysprzyjającychtworzeniukreatywnegośrodowiska OHP.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy wszystkich jednostek terenowych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, którzy realizują inicjatywy prospołeczne.

 

Warunkiem  uczestnictwa w konkursie jest  realizacja i dokumentacja działań zgodnie ze standardem inicjatyw prospołecznych młodzieży OHP oraz z wymogami określonymi
w Regulaminie.

 

Konkurs składa się z czterech kategorii:

  1. Kategoria „A” – inicjatywa jednorazowa;
  2. Kategoria „B” – inicjatywa cykliczna;
  3. Kategoria „C” – zaangażowanie indywidualne;
  4. Kategoria “D” – inicjatywa pn. “ Nakęcamy się dla Patryka “.

 

Dopuszcza się udział osób będących jednocześnie uczestnikami więcej niż jednej kategorii  przedmiotowego  konkursu.

Komisja konkursowa, na podstawie otrzymanej z jednostek opiekuńczo – wychowawczych dokumentacji przyznaje określoną liczbę punktów za każde kryterium. Ostateczną ocenę konkursową stanowi suma uzyskanych punktów.

 

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa: 20 kwietnia 2021 r.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:11-4hp@ohp.pl lub pomorska.zkiw@ohp.pl

 

Więcej informacji na temat organizacji i przebiegu konkursu u osób odpowiedzialnych za organizację:

Jerzy Trzosowski – Komendant 11-4 Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim tel.58 775 30 65


Widok zawartości stron Widok zawartości stron