Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Przyroda Dolnego Śląśka – dzikie, piękne, polskie” roztrzygnięty!

W dniu 19 listopada 2021 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach został rozstrzygnięty trwający od 13 września do 31 października 2021 r. Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Przyroda Dolnego Śląska- dzikie, piękne, polskie”.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży OHP. Do konkursu przystąpiło 15 jednostek, z których nadesłano aż 62 prace konkursowe.

Konkurs polegał na wykonaniu osobiście przez autora jednej fotografii przedstawiającej dziką przyrodę, bez elementów powstałych w wyniku działalności człowieka.

Wybór nie był łatwy, ponieważ wiele fotografii było bardzo dobrze wykonanych pod względem technicznym, inne zaś odznaczały się niebanalnym ujęciem tematu.

Przewodniczący komisji konkursowej, Pan Grzegorz Truchanowicz jest wieloletnim fotografem krajobrazu i autorem wielu nagrodzonych zdjęć w konkursach międzynarodowych oraz wykładowcą fotografii w szkole policealnej. Komisja długo rozważała nad wyłonieniem tych najlepszych. Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę: zgodność pracy z tematem, pomysłowość oraz wyraz artystyczny. W taki o to sposób została wyłoniona trójka zwycięzców:

 

I miejsce: Weronika Krak – HP Strzelin

II miejsce: Marta Jachymowska – HP Strzelin

III miejsce: Dominik Zabiegło- HP Trzebnica

 

Ponadto jury konkursu przyznało dwa wyróżnienia, co oddaje wysoki poziom nadesłanych prac konkursowych.

Wyróżnienia: Lidia Nowak HP Przemków, Elżbieta Walczak HP Bolesławiec.


Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów fotograficznych. Wyróżnione zdjęcia zawisną w OSiW OHP w Mysłakowicach

 

Tekst i zdjęcia: Anna Amborska, kierownik internatu OSiW OHP w Mysłakowicach

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron