Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzki Konkurs literacko-plastyczny „Znam i kultywuję wartości kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP wraz z 11-20 Hufcem Pracy w Bytowie organizuje Wojewódzki Konkurs literacko-plastyczny „Znam i kultywuję wartości kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

 

Celem tego konkursu jest:

  • upamiętnienie 120 rocznicy urodzin oraz 40 rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia,

  • inspirowanie młodzieży do poznawania dziedzictwa duchowego Kardynała Wyszyńskiego oraz upowszechnianie jego aktualności,

  • wyrażanie własnych przeżyć i refleksji środkami literackimi oraz plastycznymi,

  • kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny Kardynał Wyszyński.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy wszystkich jednostek terenowych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, którego zadaniem jest na wykonanie pracy konkursowej
w jednej lub po jednej z dwóch kategorii:

  • Praca literacka – opowiadanie lub wiersz – na podstawie własnych doświadczeń, przeżyć oraz obserwacji, nawiązując jednocześnie do nauk Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  • Praca plastyczna – ilustracja haseł zawierających wartości, którymi posługiwał się kardynał Stefan Wyszyński.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.ohp.pl/nasze-jednostki/wojewódzkie-komendy-ohp/pomorskie oraz na profilu w mediach społecznościowych tj. na portalu Facebook pod adresem: Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Prace należy dostarczyć na adres jednostki:

11-20 Hufiec Pracy,

ul. Wybickiego 2,

77-100 Bytów

 

Więcej informacji na temat konkursu:

Ewa Tobiasz – Komendant 11-20 Hufca Pracy w Bytowie,

tel. 59 822 50 84


Widok zawartości stron Widok zawartości stron