Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzki konkurs o tytuł Absolwenta Roku 2020 – woj. pomorskie

Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas ocen, podsumowań, działań podejmowanych w trakcie nauki i często podejmowania życiowych decyzji dotyczących dalszej edukacji.

Doskonałym momentem do tego był Wojewódzki Konkurs o tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy 2020. Jest to kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy, która ma swój początek na szczeblach wojewódzkich.

Tegoroczny konkurs wojewódzki został zorganizowany przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy i jednostkę 11-18 Hufca Pracy w Nowym Dworze Gdańskim dnia 29.06.2020 r. Był on po raz pierwszy przeprowadzony bez uczestników w związku z panująca pandemia COVID-19.

Celem jego realizacji było wybranie absolwentów szkół podstawowych oraz kończących naukę zawodu, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w nauce, najwyższą frekwencją, czy największą ilością osiągnięć szkolnych i zawodowych oraz działalnością na rzecz środowiska lokalnego.

Konkurs rozpoczęła Komendant 11-18 HP Patrycja Głodnicka, która serdecznie powitała przybyłych gości z PWK OHP w Gdańsku. Po przypomnieniu zasad regulaminu komisja konkursowa przystąpiła do oceny kandydatów, analizując zebraną dokumentację tzn. zaświadczenia, dyplomy, osiągnięcia edukacyjne, zaangażowanie w działalność Hufca Pracy.

Uczestnik konkursu podlegał weryfikacji formalnej na podstawie informacji umieszczonych
w karcie zgłoszenia, a następnie podczas kilkunastominutowej prezentacji multimedialnej przedstawiał swoje wyniki i osiągnięcia uzyskane podczas nauki w OHP. Po dokonaniu wnikliwej analizy przedłożonych portfolio uczestników we wszystkich kategoriach wyłoniono laureatów.

  1. W kategorii szkoła podstawowa:

I miejsce zajęła uczestniczka OSiW w Tczewie – Emilia Gratkowska,

II miejsce przypadło uczestnikowi 11-23 HP w Słupsku – Alanowi Tarczyło,

III miejsce zajął uczestnik 11-5 HP w Lęborku – Krystian Wilszewski.

  1. W kategorii nauka zawodu:

I miejsce zajęła Weronika Bućko – uczestniczka 11-19 HP w Słupsku,

II miejsce zajął Dawid Miniewicz – uczestnik 11-18 HP w Nowym Dworze Gdańskim,

III miejsce Wiktoria Sztybór – podopieczna 11-7 HP w Gdańsku.

 

Uczestnicy zostali poinformowani o werdykcie komisji. Pierwsze miejsca w dwóch kategoriach zostały wytypowane do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o tytuł Absolwenta OHP 2020.

 

 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Ciąćka – wychowawca z 11-18 HP w Nowym Dworze Gdańskim

 

Zdjęcia: Komisja podczas obrad oraz uczestnik 11-18 HP, zdobywca II miejsca w kategorii szkoła branżowa

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron